participativnibydleni.cz

Workshop
v Hrádku nad nisou

Zapojte se do výzkumu participativního bydlení
Termíny a místo workShopu:

Workshop v Hrádku nad Nisou připravujeme na rok 2023

Registrace:

Máte-li zájem zúčastnit se workshopů v Hrádku nad Nisou, vyplňte prosím krátký REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. Výzkumný tým se vám ozve s podrobnějšími informacemi. Účast na workshopech je zdarma. V případě dotazů nás kontaktujte.

Do výzkumu se může zapojit každý, kdo má zájem o participativní bydlení. Více o spolupráci s městem Hrádek nad Nisou a dalšími městy ČR naleznete v sekci ZAPOJENÁ MĚSTA.

Proč se účastnit workshopů?
  • Dozvíte se informace o různých formách participativního bydlení (družstvech, spolcích, baugruppe, cohousingu, aj.) a o konkrétních úspěšných projektech ze zahraničí.
  • Zjistíte, proč může být participativní způsob bydlení finančně dostupnější a udržitelnější než běžná výstavba a jaké jsou jeho kvality
  • Pomůžete nám zjistit, jaké jsou představy obyvatel měst ČR, co chtějí sdílet a jak chtějí spolupracovat v projektech bydlení a umožníte tak vytvoření metodiky pro města a manuálu participativního bydlení pro obyvatele.
  • Vyzkoušíte si přípravu participativního projektu bydlení, můžete se zeptat odborníků na konkrétní otázky a propojit se s dalšími obyvateli pro přípravu konkrétního projektu.
  • Budete moci ovlivnit, co v dané oblasti plánuje město.

u