participativnibydleni.cz

Multistakeholder workshopy v partnerských městech

Seznamte se s průběžnými výsledky výzkumu participativního bydlení a diskutujte se zástupci města, jak by se mohlo participativní bydlení rozvíjet právě u vás.
PARDUBICE 14. 6. 2023 16:30 HISTORICKÝ SÁL RADNICE
Srdečně zveme účastníky loňských výzkumných workshopů i všechny další zájemce o participativní bydlení v Pardubicích na závěrečný workshop. Budou představeny průběžné výsledky výzkumu a doporučení výzkumného týmu městu. Zástupci města představí vytipované lokality pro přípravu projektů participativním způsobem a v rámci workshopu budeme diskutovat konkrétní varianty řešení a další postup. Účast na workshopu je zdarma. Prosíme o potvrzení vaší účasti na e-mail info@participativnibydleni.cz. Do předmětu e-mailu uveďte, že máte zájem účastnit se workshopu v Pardubicích. Více o spolupráci s městem Pardubice a dalšími městy ČR naleznete v sekci ZAPOJENÁ MĚSTA.
 

JIHLAVA 21. 6. 2023 16:30 DKO

Srdečně zveme účastníky loňských výzkumných workshopů i všechny další zájemce o participativní bydlení v Jihlavě na závěrečný workshop. Budou představeny průběžné výsledky výzkumu a doporučení výzkumného týmu městu. Zástupci města představí vytipované lokality pro přípravu projektů participativním způsobem a v rámci workshopu budeme diskutovat konkrétní varianty řešení a další postup. Účast na workshopu je zdarma. Prosíme o potvrzení vaší účasti na e-mail info@participativnibydleni.czDo předmětu e-mailu uveďte, že máte zájem účastnit se workshopu v Jihlavě.Více o spolupráci s městem Jihlava a dalšími městy ČR naleznete v sekci ZAPOJENÁ MĚSTA.
———
OPAVA 22. 5. 2023 16.30 Klub ART

Workshop jsme zapojili do cyklu Archi_květen ve spolupráci se Spolkem architektury města. Setkání se zúčastnili zástupci města včetně primátora Tomáše Navrátila, a také zpracovatel studie lokality Dukelská kasárna. Více o spolupráci s městem Opava a dalšími městy ČR naleznete v sekci ZAPOJENÁ MĚSTA.

Proč se účastnit?
  • Dozvíte se informace o průběžných výsledcích výzkumu participativního bydlení.
  • Zástupci města představí, jak by se mohlo participativní bydlení rozvíjet ve vašem městě.
  • Součástí budou krátké workshopy zaměřené na konkrétní projekty ve vašem městě.
  • Setkáte se s lidmi, které zajímá participativní bydlení ve vašem městě
  • Dozvíte se, jak bude výzkumný projekt probíhat dále a co připravujeme.