participativnibydleni.cz

Metodická příručka manuál

Seznamte se s publikacemi o participativním bydlení, které vznikly v rámci projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, který byl v letech 2021–2023 spolufinancovaný Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR z programu Prostředí pro život.

Editorský tým publikací: Mgr. Ing. Jan Malý Blažek, Ph.D – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D. – Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. – Sociologický ústav Akademie věd ČR, Ing. arch. Anna Vinklárková – Arnika – Centrum pro podporu občanů a Ing. arch. Lukáš Houser – Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Publikaci vydalo nakladatelství MUNIPRESS.

Metodická příručka participativního bydlení

Metodická příručka v úvodu představuje společenskou relevanci rozvoje dostupných forem bydlení. Dále obsahuje konceptualizaci participativního bydlení, slovník forem bydlení z pohledu participace a také přehled aktérů. Následuje šest příkladů (best practices) ze zahraničí. Ve třetí části nabízíme sedm variant participativního bydlení z pohledu zapojení obce. Dostupná zdarma v elektronické i tištěné podobě.

Manuál participativního bydlení

Manuál participativního bydlení je primárně orientován na zájemce a zájemkyně o danou formu bydlení, nicméně je relevantní i pro další aktéry – především odborníky vstupující do procesu a také zástupce samospráv či státní správy. Publikace se detailněji zaměřuje na konceptualizaci a kompas participativního bydlení. Představuje dalších šest příkladů zahraničních projektů (best practices) a následně pak ve třetí části návod, jak realizovat projekt participativního bydlení rozdělený do devíti skupin úkolů a čtyř klíčových témat – milníků. Dostupný zdarma v elektronické i tištěné podobě.

Vyzvedněte si obě tištěné publikace zdarma na našich distribučních místech!

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno – po předchozí domluvě s asistentkou katedry environmentálních studií Petrou Buriškovou bude možné vyzvednout na vrátnici. E:burisko@fss.muni.cz

Sociologický ústav Akademie věd ČR, Jilská 1, Praha 1 – tiskové oddělení, po předchozí domluvě, E:tiskove@soc.cas.cz

Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – sekretariát Ústavu nauky o budovách, m. 432, po předchozí domluvě u asistentky Hany Benešové, T: 774 224 394, E:hana.benesova@fa.cvut.cz

Arnika – Centrum pro podporu občanů, Seifertova 85, Praha 3 – po předchozí domluvě, T: 774 406 825 nebo přes e-shop za cenu poštovného

Fakulta umění a architektury TUL, Studentská 2, Liberec – po předchozí domluvě u Kateřiny Tandlerové (budova F3), E:katerina.tandlerova@tul.cz

Fakulta architektury VUT, Poříčí 273/5, Brno – děkanát, místnost A104, po předchozí domluvě s asistentkou Kristýnou Klementovou E:klementova@vutbr.cz