participativnibydleni.cz

Jihlava

Město Jihlava na základě podrobné analýzy vytipovává lokality vhodné pro různé formy bydlení. Na výzkumných workshopech se zájemci shodovali, že klíčem úspěchu projektů participativního bydlení je spolupráce obyvatel s městem.

Město Jihlava v připravovaném Strategickém plánu rozvoje na roky 2022 – 2032 v oblasti bydlení podporuje mix řešení pro rozvoj kvalitního, různorodého, dostupného a udržitelného bydlení pro všechny věkové skupiny a skupiny obyvatel. Již dnes město využívá Zásad spolupráce s developery, jako klíčových standardů pro rozvoj města ve spolupráci se soukromým sektorem. V městských bytech město podporuje bydlení pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel a pro potřebné profese. Kromě toho však chce podporovat rozvoj všech dalších forem participativního bydlení, ať už v nájemní, družstevní či baugruppe podobě. Po skončení výzkumného projektu bude město moci využívat metodiku a poskytovat poradenství pro participativní bydlení a prověří možnosti přímého zapojení např. členstvím v družstvu, nebo poskytnutím městských pozemků pro výstavbu participativního bydlení.

Co plánujeme

listopad 2023

Stavební program projektu participativního bydlení

Aktuálně pracujeme na přípravě stavebního programu využitelného pro budoucí projekty participativního bydlení ve městě.

1. 12. 2023

Konference participativní bydlení

Připravujeme odbornou konferenci s průběžnými výsledky výzkumu s představením metodiky a manuálu participativního bydlení. Proběhne na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Co máme za sebou

21. červen 2023

Multistakeholder workshop

Zorganizovali jsme setkání zástupců města a zájemců o participativní bydlení s cílem prodiskutovat možnosti spolupráce města a obyvatel na konkrétních projektech.

podzim 2022

online dotazník

Byl realizován výzkumný dotazník s cílem zjistit od zájemců o participativní bydlení v Jihlavě a dalších městech ČR, co by chtěli sdílet a jak spolupracovat na vytváření bydlení.

Červen 2022

Série workshopů se zájemci o participativní bydlení

Proběhla série tří workshopů s téměř 50 zájemci o participativní bydlení v Jihlavě. Účastníci a účastnice workshopů se seznámili s pojmem participativního bydlení a škálou možností, které tento typ bydlení přináší. Měli možnost definovat si své vlastní představy o spolupráci se sousedy, o sdílení prostor či o formě vlastnictví a na závěr si vyzkoušeli, jaký proces vede k vytvoření projektového záměru. Panovala shoda, že klíčem k úspěchu projektů je spolupráce obyvatel s městem.

Říjen 2021

Kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl ke spolupráci města s projektem participativního bydlení za účasti náměstků primátorky Víta Zemana, Martina Laštovičky a dalších zástupců a zástupkyň magistrátu. Byla definovaná pracovní skupina . Zástupci města představili předpokládané lokality pro rozvoj participativního bydlení.

2020

Navázání spolupráce

Město Jihlava se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci na výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality