participativnibydleni.cz

Jihlava

Město Jihlava disponuje několika vhodnými pozemky a stavbami, kde je možné participativní bydlení realizovat. Každá z těchto lokalit představuje potenciál pro odlišnou cílovou skupinu obyvatel. Pro to, aby město mohlo v přípravě projektů pokročit dál, potřebuje politickou vůli, která překlene vícero volebních období. Na výzkumných workshopech se zájemci shodovali, že klíčem úspěchu projektů participativního bydlení je spolupráce obyvatel s městem.

Město Jihlava v připravovaném Strategickém plánu rozvoje na roky 2022 – 2032 v oblasti bydlení podporuje mix řešení pro rozvoj kvalitního, různorodého, dostupného a udržitelného bydlení pro všechny věkové skupiny a skupiny obyvatel. Již dnes město využívá Zásad spolupráce s developery, jako klíčových standardů pro rozvoj města ve spolupráci se soukromým sektorem. V městských bytech město podporuje bydlení pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel a pro potřebné profese.

Jihlava v průběhu předchozího volebního období připravila multikriteriální analýzu ploch bydlení, na jejímž základě definovala několik lokalit vhodných pro výstavbu participativních forem bydlení. Na hlavní uvažované lokalitě Handlovy dvory však z důvodu nedostatku vody musela proces přípravy území pozastavit.

V rámci multistakeholder workshopu se tak přistoupilo k řešení modelových příkladů, pro které byly vybrány celkem čtyři lokality pro bydlení – využití budov v historickém centru města, bytový dům Bedřichov s existující architektonickou studií (uvažovaný jako družstevní nebo spolkové bydlení), lokalita Pávov – vhodná pro zástavbu souborem rodinných domů a také komplikovaná lokalita Antonínův Důl, kterou jsme však po dohodě do workshopu nezahrnuli. Z hlediska vysokého zájmu obyvatel, a také schopností útvaru architekta města a dalších odborů lze hodnotit implementační potenciál v Jihlavě jako vysoký.

Uvažované lokality pro rozvoj participativního bydlení mají rozdílnou rozlohu, polohu ve městě i prostorové souvislosti. Každá z těchto lokalit je proto vhodná pro podporu odlišné formy spolupráce mezi městem a obyvateli.

Seznamte se s doporučeními pro rozvoj participativního bydlení v JIhlavě

Zajímají vás možnosti dalšího rozvoje participativního bydlení v Jihlavě? Přečtěte si Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města. Najdete tam nejen obecná doporučení pro obce vycházející z našeho projektu, ale i část vyjadřující se konkrétně k situaci v jednotlivých partnerských městech – tedy i navrhovaná doporučení pro lokality Bedřichov, Pávov  a historické centrum Jihlavy. Seznamte se i s dalšími výsledky projektu, především s publikacemi Metodická příručka  a Manuál participativního bydlení.

Co máme za sebou

31. 12. 2023

Doporučení pro město

Zpracovali jsme konkrétní doporučení pro integraci principů participativního bydlení pro lokality v Jihlavě. Zkušenosti ze všech partnerských měst jsme shrnuli do obecné části Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města.

21. červen 2023

Multistakeholder workshop

Zorganizovali jsme setkání zástupců města a zájemců o participativní bydlení s cílem prodiskutovat možnosti spolupráce města a obyvatel na konkrétních projektech.

podzim 2022

online dotazník

Byl realizován výzkumný dotazník s cílem zjistit od zájemců o participativní bydlení v Jihlavě a dalších městech ČR, co by chtěli sdílet a jak spolupracovat na vytváření bydlení.

Červen 2022

Série workshopů se zájemci o participativní bydlení

Proběhla série tří workshopů s téměř 50 zájemci o participativní bydlení v Jihlavě. Účastníci a účastnice workshopů se seznámili s pojmem participativního bydlení a škálou možností, které tento typ bydlení přináší. Měli možnost definovat si své vlastní představy o spolupráci se sousedy, o sdílení prostor či o formě vlastnictví a na závěr si vyzkoušeli, jaký proces vede k vytvoření projektového záměru. Panovala shoda, že klíčem k úspěchu projektů je spolupráce obyvatel s městem.

Říjen 2021

Kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl ke spolupráci města s projektem participativního bydlení za účasti náměstků primátorky Víta Zemana, Martina Laštovičky a dalších zástupců a zástupkyň magistrátu. Byla definovaná pracovní skupina . Zástupci města představili předpokládané lokality pro rozvoj participativního bydlení.

2020

Navázání spolupráce

Město Jihlava se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci na výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality