participativnibydleni.cz

Jihlava

Město Jihlava na základě podrobné analýzy připravuje lokality vhodné pro různé formy participativního bydlení. Na výzkumných workshopech se zájemci shodovali, že klíčem úspěchu projektů participativního bydlení je spolupráce obyvatel s městem.

Město Jihlava v připravovaném Strategickém plánu rozvoje na roky 2022 – 2032 v oblasti bydlení podporuje mix řešení pro rozvoj kvalitního, různorodého, dostupného a udržitelného bydlení pro všechny věkové skupiny a skupiny obyvatel. Již dnes město využívá Zásad spolupráce s developery, jako klíčových standardů pro rozvoj města ve spolupráci se soukromým sektorem. Vlastní výstavbou městských bytů pak chce město podporovat bydlení pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel a pro potřebné profese. Kromě toho však chce spolupracovat na rozvoji všech dalších forem bydlení, v nichž lze spolupracovat přímo s obyvateli participativní formou, ať už v nájemní, družstevní či třeba baugruppe podobě. Město bude využívat metodiku a poskytovat poradenství pro participativní bydlení, jindy bude poskytovat městské pozemky pro výstavbu participativního bydlení, nebo se stane přímo jedním z družstevníků.

Co plánujeme

Podzim 2022

Online Dotazník

Na podzim bude spuštěn výzkumný dotazník s cílem zjistit od zájemců o participativní bydlení v Jihlavě a dalších městech ČR, co by chtěli sdílet a jak spolupracovat na vytváření bydlení.

Jaro 2023

Multistakeholder workshop

Začátkem roku 2023 plánujeme moderovat setkání zástupců města a zájemců o participativní bydlení s cílem potvrdit si možnosti spolupráce města a obyvatel.

2023

Stavební program projektu participativního bydlení

V průběhu třetího roku projektu budeme pracovat na přípravě stavebního programu pro konkrétní budoucí projekt participativního bydlení ve městě.

2023

Představení metodiky a manuálu participativního bydlení

Na konci projektu představíme zástupcům města a jeho obyvatelům hlavní výstupy projektu.

Co máme za sebou

Červen 2022

Série workshopů se zájemci o participativní bydlení

Proběhla série tří workshopů s téměř 50 zájemci o participativní bydlení v Jihlavě. Účastníci a účastnice workshopů se seznámili s pojmem participativního bydlení a škálou možností, které tento typ bydlení přináší. Měli možnost definovat si své vlastní představy o spolupráci se sousedy, o sdílení prostor či o formě vlastnictví a na závěr si vyzkoušeli, jaký proces vede k vytvoření projektového záměru. Panovala shoda, že klíčem k úspěchu projektů je spolupráce obyvatel s městem.

Říjen 2021

Kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl ke spolupráci města s projektem participativního bydlení za účasti náměstků primátorky Víta Zemana, Martina Laštovičky a dalších zástupců a zástupkyň magistrátu. Byla definovaná pracovní skupina . Zástupci města představili předpokládané lokality pro rozvoj participativního bydlení.

2020

Navázání spolupráce

Město Jihlava se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci na výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality