participativnibydleni.cz

Liberec

Statutární město Liberec v podhůří Jizerských hor, “město sportujících inženýrů” se svou ikonou Ještědského vysílače, je aktivním hráčem na poli realizace komplexní politiky bydlení. Ta zahrnuje strategické využívání městského bytového fondu a podporu sociální bydlení, ale také současnou snahu o rozvoj participativních forem bydlení.

Město Liberec kromě podpory sociálního bydlení a zřízení Centra bydlení Liberec, poradenského místa pro občany Liberce, kteří řeší svou potřebu bydlet žádostí o městské byty, ve svých strategických dokumentech plánuje také podporu rozvoje participativních forem bydlení (například družstevního či spolkového). Tyto formy bydlení mohou cílit na středně-příjmové domácnosti, které čelí aktuální nedostupnosti vlastnického bydlení. Pro jejich rozvoj je důležitá vize rozvoje Papírového náměstí, tzv. Papíráku, kde v roce 2022 probíhá soutěžní dialog zakázky urbanistické studie dané lokality. Studie by měla dále upřesnit možnosti a způsoby rozvoje území, kde se předpokládá vznik zhruba 150 bytů na pozemcích města, které by mohly být realizovány právě výše zmíněnou formou participativního bydlení, tedy ve spolupráci města a skupin obyvatel. Konkrétní způsoby realizace daných forem a míra zapojení města budou předmětem dalšího jednání, analýz a diskuzí.

Co plánujeme

podzim 2022

online dotazník

Spouštíme výzkumný online dotazník participativního bydlení.

jaro 2023

Multistakeholder workshop

Připravujeme workshop, kde budou přítomni zástupci města, odborníci a zájemci o participativní bydlení. Na workshopu budou diskutovány potenciální možnosti a limity tohoto způsobu bydlení a potřeby jednotlivých aktérů.

podzim 2023

Manuál pro obyvatele

Vytvoříme manuál pro potenciální zájemce o participativní bydlení.

podzim 2023

Metodika pro obce

Zpracujeme metodiku pro obce, jak řešit participativní bydlení.

Co máme za sebou

září 2022

zapojení do hodnocení soutěže

Zapojili jsme se jako přizvaní experti na participativní bydlení do hodnocení jednotlivých urbanistických návrhů, z nichž odborná porota vybrala vítězný návrh.

16. květen 2022

3. workshop

Ve skupinách jsme se věnovali organizaci modelového příkladu participativního bydlení. Účastníci se rozdělili na skupiny podle lokality, kde by chtěli svůj projekt realizovat - ve městě, na okraji města nebo na venkově. V závěru jsem shrnuli všechny tři výzkumné workshopy a pozvali účastníky na připravované akce.

2. květen 2022

2. workshop

Účastníků workshopů bylo cca 30 a většina z nich mladí lidé, kteří otázku vlastního bydlení aktuálně řeší. Dozvědět se, jaké jsou alternativy k individuální či developerské výstavbě a standardnímu nájemnímu bydlení, a jakou aktivitu mohou vyvinout sami a v čem ji může pomoci město, proto pro ně bylo mimořádně zajímavé.

29. duben 2022

1. workshop

Na prvním workshopu se účastníci především seznámili s tím, co to je participativní bydlení a jaké jsou jeho různé formy. Zuzana Koňasová z KAMu představila plány města Liberce v lokalitě Papírového náměstí.

jaro 2022

konzultace zadání soutěže

Konzultovali jsme zadání mezinárodní urbanistické soutěže na lokalitu Papírového náměstí z pohledu podmínek potřebných pro participativní bydlení.

říjen 2021

kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl za účasti Jiřího Janďourka a Zuzany Koňasové z Kanceláře architektury města (KAM) a zástupců magistrátu. Architekti z KAMu představili připravovanou urbanistickou soutěž na lokalitu Papírového náměstí, kde město plánuje participativní bydlení.

2020

navázání spolupráce

Město Liberec se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci na výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality