participativnibydleni.cz

Liberec

Statutární město Liberec v podhůří Jizerských hor, “město sportujících inženýrů” se svou ikonou Ještědského vysílače, je aktivním hráčem na poli realizace komplexní politiky bydlení. Ta zahrnuje strategické využívání městského bytového fondu a podporu sociální bydlení, ale také současnou snahu o rozvoj participativních forem bydlení. Projekty participativního bydlení mají politickou podporu a vymezenou lokalitu nové čtvrti v okolí Papírového náměstí. Důležitá bude další koordinace výstavby podle zpracované územní studie, péče věnovaná jednotlivým investicím v řešeném území a kvalitní participativní proces se zájemci.

Město Liberec je aktivní na poli politiky bydlení – podporuje obecní sociální bydlení a zřídilo Centrum bydlení Liberec, poradenské místo pro občany Liberce, kteří řeší svou potřebu bydlet žádostí o městské byty. Ve svých strategických dokumentech (Strategii 2021+) definuje jako prioritu také podporu rozvoje participativních forem bydlení. Pro jejich rozvoj je důležitá vize rozvoje Papírového náměstí, tzv. Papíráku, kde v roce 2022 proběhl soutěžní dialog zakázky urbanistické studie dané lokality a následně byla zpracována územní studie Papírák 2030, která definuje možnosti a způsoby rozvoje území, kde se předpokládá vznik zhruba 150 bytů na pozemcích města, jejichž část by mohla být realizována formou participativního bydlení.

Seznamte se s doporučeními pro rozvoj participativního bydlení v Liberci

Zajímají vás možnosti dalšího rozvoje participativního bydlení v Liberci? Přečtěte si Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města. Najdete tam nejen obecná doporučení pro obce vycházející z našeho projektu, ale i část vyjadřující se konkrétně k situaci v jednotlivých partnerských městech – tedy i navrhovaná doporučení pro projekt Papírového náměstí v Liberci. Seznamte se i s dalšími výsledky projektu, především s publikacemi Metodická příručka  a Manuál participativního bydlení.

Co máme za sebou

31. 12. 2023

Doporučení pro město

Zpracovali jsme konkrétní doporučení pro integraci principů participativního bydlení do vize Papírového náměstí. Zkušenosti ze všech partnerských měst jsme shrnuli do obecné části Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města.

podzim 2022

online dotazník

Byl realizován výzkumný dotazník s cílem zjistit od zájemců o participativní bydlení v Liberci a dalších městech ČR, co by chtěli sdílet a jak spolupracovat na vytváření bydlení.

září 2022

zapojení do hodnocení soutěže

Zapojili jsme se jako přizvaní experti na participativní bydlení do hodnocení jednotlivých urbanistických návrhů lokality Papírové náměstí, z nichž odborná porota vybrala vítězný návrh.

16. květen 2022

3. workshop

Ve skupinách jsme se věnovali organizaci modelového příkladu participativního bydlení. Účastníci se rozdělili na skupiny podle lokality, kde by chtěli svůj projekt realizovat - ve městě, na okraji města nebo na venkově. V závěru jsem shrnuli všechny tři výzkumné workshopy a pozvali účastníky na připravované akce.

2. květen 2022

2. workshop

Účastníků workshopů bylo cca 30 a většina z nich mladí lidé, kteří otázku vlastního bydlení aktuálně řeší. Dozvědět se, jaké jsou alternativy k individuální či developerské výstavbě a standardnímu nájemnímu bydlení, a jakou aktivitu mohou vyvinout sami a v čem ji může pomoci město, proto pro ně bylo mimořádně zajímavé.

29. duben 2022

1. workshop

Na prvním workshopu se účastníci především seznámili s tím, co to je participativní bydlení a jaké jsou jeho různé formy. Zuzana Koňasová z KAMu představila plány města Liberce v lokalitě Papírového náměstí.

jaro 2022

konzultace zadání soutěže

Konzultovali jsme zadání mezinárodní urbanistické soutěže na lokalitu Papírového náměstí z pohledu podmínek potřebných pro participativní bydlení.

říjen 2021

kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl za účasti Jiřího Janďourka a Zuzany Koňasové z Kanceláře architektury města (KAM) a zástupců magistrátu. Architekti z KAMu představili připravovanou urbanistickou soutěž na lokalitu Papírového náměstí, kde město plánuje participativní bydlení.

2020

navázání spolupráce

Město Liberec se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci na výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality