participativnibydleni.cz

Příklady participativního bydlení

Prohlédněte si příklady zajímavých projektů existujícího participativního bydlení v Evropě. Vyhledáváme příklady z měst i  na venkově, od malých projektů několika domácností až po velké bytové soubory. Každý projekt je jiný a každý může něčím inspirovat další zájemce o  participativní bydlení.
Družstevní bydlení

Kanzlei-Seen

Uplatnění participativního bydlení pro specifické skupiny obyvate – bydlení pro obyvatele ve věku 50+.

s. r. o.

Schlor

Vídeňský projekt rekonstrukce bývalého industriálního areálu a cirkusového cvičiště na nekomerční bydlení, kulturní a vzdělávací centrum.

s. r. o.

Central LS W33

Obyvatelé Lipska v dražbě odkoupili chátrající budovy a postupně je svépomocně rekonstruují.

Cohousing

New Ground Cohousing

Projekt senior cohousingu z Velké Británie je příběhem dlouhé cesty realizace bydlení pro specifickou skupinu obyvatel — seniorek.

obecní bydlení

Wohnhof Orasteig

Vídeňská ukázka obecního nájemního sociálního bydlení s vysokou mírou participace obyvatel na přípravě a správě.

Cohousing

Marmelade Line Cohousing

Město Cambridge se nechalo inspirovat zahraničním příkladem z Freiburgu a iniciovalo vznik a spolupráci zájemců o bydlení s developerem na městském pozemku.