participativnibydleni.cz

Zapojená města

Hrádek nad Nisou

Město Hrádek nad Nisou chce pomocí projektu participativního bydlení získat nové obyvatele a nabídnout kvalitní bydlení.

Jihlava

Město Jihlava vytipovalo místa pro bytovou výstavbu a hledá uplatnění participativního bydlení pro výstavbu v těchto lokalitách a obyvatele, kteří by se chtěli zapojit.

Liberec

Liberec hledá uplatnění participativního bydlení v projektu Papírového náměstí a chce aktivní zájemce do přípravy projektu více zapojit.

Opava

Město Opava zajímá potenciál participativního bydlení pro záměr rekonstrukce Dukelských kasáren a rozvojovou lokalitu Stromovka.

Pardubice

Město Pardubice zkoumá potenciál participativního bydlení pro přípravu nových záměrů v oblasti bydlení.

Psáry

Obec Psáry hledá stavební program pro plánovanou výstavbu obecního startovního bydlení pro učitele/ky.