participativnibydleni.cz

Zapojená města

Ke spolupráci ve výzkumném projektu pro období 2021–2023 se zavázalo šest měst a obcí z celé České republiky. Některá mají představu o uplatnění participativního bydlení pro své obyvatele v konkrétních lokalitách, některá hledají způsob, jak prvky participativního bydlení využít pro zkvalitnění a rozvoj bydlení. Všechny obce hledají zájemce o tento druh bydlení pro budoucí spolupráci. V každé obci probíhají v rámci výzkumu kulaté stoly, série workshopů se zájemci a závěrečný workshop s hlavními aktéry (zástupci obce a zájemci o bydlení). Podívejte se, v jaké fázi se výzkum a aktivity obcí v oblasti participativního bydlení nachází.

Hrádek nad Nisou

Město Hrádek nad Nisou chce pomocí projektu participativního bydlení získat nové obyvatele a nabídnout kvalitní bydlení.

Jihlava

Město Jihlava vytipovalo místa pro bytovou výstavbu a hledá uplatnění participativního bydlení pro výstavbu v těchto lokalitách a obyvatele, kteří by se chtěli zapojit.

Liberec

Liberec hledá uplatnění participativního bydlení v projektu Papírového náměstí a chce aktivní zájemce do přípravy projektu více zapojit.

Opava

Město Opava zajímá potenciál participativního bydlení pro záměr rekonstrukce Dukelských kasáren a rozvojovou lokalitu Stromovka.

Pardubice

Město Pardubice zkoumá potenciál participativního bydlení pro přípravu nových záměrů v oblasti bydlení.

Psáry

Obec Psáry hledá stavební program pro plánovanou výstavbu obecního startovního bydlení pro učitele/ky.