participativnibydleni.cz

Pardubice

Město hledá možnosti uplatnění participativního bydlení v rámci řešených projektů. Pardubice mají jedinečnou příležitost realizovat jako jedno z prvních měst v Česku projekt participativního bydlení. Může tak spustit pilotní projekt, který bude v České republice unikátní, a výrazně tak zapíše město do povědomí veřejnosti jako obce, která klade důraz na kvalitu bydlení a sousedské vztahy.

Město má zpracovanou koncepci dostupného bydlení z roku 2016, ve které se zaměřuje především na rozvoj bytového fondu pro pokrytí potřeb bydlení osob v sociální tísni a potřebné domácnosti. Koncepce necílí na podporu bydlení za účelem přilákat nové obyvatele, kteří by hledali alternativy k nedostupnému vlastnickému bydlení.

Město Pardubice projevilo opatrný zájem podpořit participativní bydlení na svém území a přišlo s vytipovanými čtyřmi pozemky ve vlastnictví obce, které by byly vhodné pro rozvoj bydlení. Ve většině případů se jednalo o rozsáhlejší rozvojové lokality nebo brownfieldy, které vyžadují výrazné úsilí a prostředky, aby mohly být nabídnuty zformovaným skupinám zájemců nebo vystavěny obcí jako participativní bydlení se zapojením budoucích obyvatel.

Jako největší překážka se ukázala neznalost pojmu participativní bydlení a záměrů města v oblasti bydlení obecně. Město nedisponuje rozsáhlým bytovým fondem a postrádá jednoznačnou politickou shodu na přístupu k podpoře bydlení.

Naproti tomu zájem obyvatel o alternativy k vlastnickému a nájemnímu bydlení ve městě existuje. To se potvrdilo i během výzkumného workshopu, na kterém se začala formovat skupina velmi aktivních domácností, které projevily zájem s městem spolupracovat na přípravě vlastního projektu bydlení.

Vzhledem ke stavu městem vytipovaných lokalit se jako nejperspektivnější jeví objekt v Milheimově ulici, který město vytipovalo mezi vhodnými nemovitostmi v majetku města pro rozvoj participativního bydlení.

Seznamte se s doporučeními pro rozvoj participativního bydlení v Pardubicích

Zajímají vás možnosti dalšího rozvoje participativního bydlení v Pardubicích? Přečtěte si Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města. Najdete tam nejen obecná doporučení pro obce vycházející z našeho projektu, ale i část vyjadřující se konkrétně k situaci v jednotlivých partnerských městech – tedy i navrhovaná doporučení pro projekt Milheimova v Pardubicích. Seznamte se i s dalšími výsledky projektu, především s publikacemi Metodická příručka  a Manuál participativního bydlení.

Co máme za sebou

31. 12. 2023

Doporučení pro město

Zpracovali jsme konkrétní doporučení pro integraci principů participativního bydlení do projektu Milheimova. Zkušenosti ze všech partnerských měst jsme shrnuli do obecné části Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města.

14. červen 2023

Multistakeholder workshop

Zorganizovali jsme setkání zástupců města a zájemců o participativní bydlení s cílem prodiskutovat možnosti spolupráce města a obyvatel na konkrétních projektech.

23. listopad 2022

3. workshop "organizace projektu"

Na posledním workshopu si účastníci mohli vyzkoušet, jak se projekt participativního bydlení připravuje, jak vytvořit vizi a záměr projektu nebo jak se rozhodovat.

2. listopad 2022

2. workshop "Sdílení a spolupráce"

Na druhém workshopu se zájemci dozvěděli více o možnostech participace v jednotlivých oblastech - prostorové, sociální, ekonomické i organizační. Pokusili se definovat své ideální bydlení a diskutovali, v čem případně může participativní bydlení ideální bydlení naplnit.

19. říjen 2022

1. workshop "Co to je participativní bydlení?"

Na 1. workshopu se účastníci a účastnice dozvěděli o různých formách participativního bydlení a diskutovali jaké možnosti nebo naopak rizika a obavy se s participativním bydlením pojí.

2022

kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl ke spolupráci města s projektem participativního bydlení za účasti tehdejšího náměstka primátora a současného primátora města Jana Nadrchala a dalších zástupců magistrátu. Zástupci města zhodnotili připravenost současných projektů ve městě a navrhli postupovat v obecné rovině podpory rozvoje participativního bydlení ve městě.

2020

navázání spolupráce

Město Pardubice se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci na výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality

AKTUALITY

Zúčastněte se workshopů v Pardubicích

V Pardubicích zjišťujeme, jaký je zájem o participativní formy bydlení mezi obyvateli města. V říjnu a listopadu ve spolupráci s  městem Pardubice proběhne sérii workshopů, do kterých se může zapojit každý zájemce o bydlení.