participativnibydleni.cz

Opava

Město Opava chce podporovat projekty bydlení a vytvářet aktivní bytovou politiku, s ohledem na dostupnost bydlení zvažuje i uplatnění principů participativního bydlení. Jeho dlouhodobým cílem je získat nové obyvatele a nabídnout vysokou kvalitu bydlení ve městě.

V Koncepci rozvoje bydlení pro roky 2021 – 2030 si město stanovilo tři základní cíle v oblasti bydlení: Rozvoj bytového fondu v majetku města, podporu dostupného bydlení a aktivní bytovou politiku. Chce podpořit nejen výstavbu městských projektů, ale zároveň iniciovat a koordinovat bytovou politiku a podpořit spolupráci aktérů bytové politiky (mj. odborných subjektů) včetně participace dalších vlastníků bytového fondu a jejich sdružení.

Zapojením do výzkumného projektu participativního bydlení chce iniciovat diskuzi o možných formách participace pro bydlení v Opavě, zprostředkovat obyvatelům města více informací o participativním bydlení a jeho formách a získat data o preferencích a potřebách těch, kteří mají zájem v Opavě bydlet.

Co plánujeme

Podzim 2022

Online Dotazník

Spouštíme online dotazník participativního bydlení.

Jaro 2023

Multistakeholder workshop

Setkání výzkumníků, účastníků workshopů a zástupců města po zpracování dat z výzkumných workshopů v Opavě.

Co máme za sebou

17. 10. 2022

3. workshop

Závěrečný workshop se zaměřil na organizaci projektu participativního bydlení. Účastníci si ve skupině vyzkoušeli, jak se domluvit na vizi, sdílených prostorech a aktivitách a diskutovali i možnosti právní formy nebo financování projektu.

3. 10.

2. workshop

Druhý výzkumný workshop participativního bydlení se zaměřil na zkoumání představ respondentů o bydlení a představil možnosti participativního bydlení v prostorové, ekonomické, sociální a organizační oblasti.

19. 9. 2022

1. workshop

Úvodní výzkumný workshop participativního bydlení se uskutečnil v prostoru Malého sálu Kulturního domu Na Rybníčku. Účastníci se dozvěděli základní informace o participativním bydlení. Zapojení města do projektu a potenciální rozvojové lokality pro participativní bydlení prezentoval hlavní architekt Opavy Petr Stanjura.

Prosinec 2021

Kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl ke spolupráci města s výzkumným projektem participativního bydlení, kterého se vedle zástupců výzkumného týmu zúčastnil primátor města Tomáš Navrátil, hlavní architekt města Petr Stanjura a další vedoucí pracovníci městského úřadu.

2020

Navázání spolupráce

Město Opava se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci ve výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality