participativnibydleni.cz

Opava

Město Opava chce podporovat projekty bydlení a vytvářet aktivní bytovou politiku, s ohledem na dostupnost bydlení zvažuje i uplatnění principů participativního bydlení. Jeho dlouhodobým cílem je získat nové obyvatele a nabídnout vysokou kvalitu bydlení ve městě.

V Koncepci rozvoje bydlení pro roky 2021 – 2030 si město stanovilo tři základní cíle v oblasti bydlení: Rozvoj bytového fondu v majetku města, podporu dostupného bydlení a aktivní bytovou politiku. Chce podpořit nejen výstavbu městských projektů, ale zároveň iniciovat a koordinovat bytovou politiku a podpořit spolupráci aktérů bytové politiky (mj. odborných subjektů) včetně participace dalších vlastníků bytového fondu a jejich sdružení.

Zapojením do výzkumného projektu participativního bydlení chce iniciovat diskuzi o možných formách participace pro bydlení v Opavě, zprostředkovat obyvatelům města více informací o participativním bydlení a jeho formách a získat data o preferencích a potřebách těch, kteří mají zájem v Opavě bydlet.

Co plánujeme

6. 3. 2023

Závěrečná tisková konference projektu

Připravujeme v Praze.

Co máme za sebou

1. 12. 2023

Konference Participativní bydlení

Odborná konference představila konceptualizaci, průběh výzkumu a  připravované závěrečné publikace– metodickou příručku a manuál participativního bydlení. Na závěr konference proběhla více než hodinová panelová diskuse o možnostech participativního bydlení v ČR. Konfernce se uskutečnila na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

29. 9. – 30. 10. 2023

Výstava Participativní bydlení

Výstava evropských příkladů participativního bydlení proběhne v rámci Dne architektury v Opavě. Za podpory spolku SAM, ČKA a Nadace české architektury výstavu připravila Fakulta architektury ČVUT v Praze jako součást výzkumného projektu.

22. 5. 2023 Klub Art Opava

Multistakeholder workshop

Setkání výzkumníků, účastníků workshopů a zástupců města po zpracování dat z výzkumných workshopů v Opavě. Za účasti primátora města. Zařazeno do cyklu Archi_květen spolku SAM.

podzim 2022

ONLINE DOTAZNÍK

Celostátní dotazníkové šetření participativního bydlení proběhlo na podzim 2022.

17. 10. 2022

3. workshop

Závěrečný workshop se zaměřil na organizaci projektu participativního bydlení. Účastníci si ve skupině vyzkoušeli, jak se domluvit na vizi, sdílených prostorech a aktivitách a diskutovali i možnosti právní formy nebo financování projektu.

3. 10. 2022

2. workshop

Druhý výzkumný workshop participativního bydlení se zaměřil na zkoumání představ respondentů o bydlení a představil možnosti participativního bydlení v prostorové, ekonomické, sociální a organizační oblasti.

19. 9. 2022

1. workshop

Úvodní výzkumný workshop participativního bydlení se uskutečnil v prostoru Malého sálu Kulturního domu Na Rybníčku. Účastníci se dozvěděli základní informace o participativním bydlení. Zapojení města do projektu a potenciální rozvojové lokality pro participativní bydlení prezentoval hlavní architekt Opavy Petr Stanjura.

29. 11. 2021

Kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl ke spolupráci města s výzkumným projektem participativního bydlení, kterého se vedle zástupců výzkumného týmu zúčastnil primátor města Tomáš Navrátil, hlavní architekt města Petr Stanjura a další vedoucí pracovníci městského úřadu.

2020

Navázání spolupráce

Město Opava se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci ve výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality