participativnibydleni.cz

Opava

Město Opava dlouhodobě připravuje rekonstrukci Dukelských kasáren na bydlení a nebytové prostory. Hledá možnosti, jak svůj záměr realizovat, zatím bez participace s obyvateli. Na projekt nemá kapacity ani finanční prostředky.

Město Opava dlouhodobě připravuje rekonstrukci Dukelských kasáren. Původní areál historických dělostřeleckých kasáren z roku 1889, který se nachází na západním předměstí Opavy, plánuje přestavět převážně na bydlení. Projekt areálu Dukelských kasáren zahrnuje část B – pozemek dnes již v majetku soukromého developera s projektem výstavby 16 bytových domů (cca 500 bytů) a část A doposud v majetku města se čtyřmi (pěti) stávajícími pozdně historizujícími budovami kolem velkého dvora, plánovanými pro bydlení (cca 100 bytů) a třemi budovami pro komerční využití a nebytové prostory obyvatel bytových domů areálu (v součtu 2 800 m² užitných ploch).

V zóně A město zvažuje integraci participativních principů do bydlení. Na Zónu A byla v roce 2020 zpracována architektonická studie a v roce 2021 studie proveditelnosti. V roce 2022 probíhala příprava dokumentace pro územní řízení na úpravu komunikací, inženýrské sítě a veřejná prostranství, a dále také probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele dokumentace pro územní řízení pro objekty v Zóně A (2022).

Město Opava dosud nerozhodlo o způsobu realizace výstavby, předpokládá prodej nemovitostí developerovi nebo zvažuje městský development. Předpokládá prodej jednotlivých bytů do vlastnictví obyvatel, ev. zvažuje nájemní městské bydlení. Nemá ujasněnou cílovou skupinu obyvatel, záměr ani funkční využití nebytových prostor a jejich vlastnickou a správní strukturu pro provoz.

V Koncepci rozvoje bydlení pro roky 2021–2030 si Opava stanovila tři základní cíle v oblasti bydlení: 1/ rozvoj bytového fondu v majetku města, 2/ podporu dostupného bydlení a 3/ aktivní bytovou politiku. Dlouhodobým cílem města je získat nové obyvatele.

Seznamte se s doporučeními pro rozvoj participativního bydlení v Opavě

Zajímají vás možnosti dalšího rozvoje participativního bydlení v Opavě? Přečtěte si Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města. Najdete tam nejen obecná doporučení pro obce vycházející z našeho projektu, ale i část vyjadřující se konkrétně k situaci v jednotlivých partnerských městech – tedy i navrhovaná doporučení pro projekt Dukelských kasáren v Opavě. Seznamte se i s dalšími výsledky projektu, především s publikacemi Metodická příručka  a Manuál participativního bydlení.

Co máme za sebou

31. 12. 2023

Doporučení pro město

Zpracovali jsme konkrétní doporučení pro integraci principů participativního bydlení do projektu Dukelských kasáren. Zkušenosti ze všech partnerských měst jsme shrnuli do obecné části Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města.

29. 9. – 30. 10. 2023

Výstava Participativní bydlení

Výstava evropských příkladů participativního bydlení proběhne v rámci Dne architektury v Opavě. Za podpory spolku SAM, ČKA a Nadace české architektury výstavu připravila Fakulta architektury ČVUT v Praze jako součást výzkumného projektu.

22. 5. 2023 Klub Art Opava

Multistakeholder workshop

Setkání výzkumníků, účastníků workshopů a zástupců města po zpracování dat z výzkumných workshopů v Opavě. Za účasti primátora města. Zařazeno do cyklu Archi_květen spolku SAM.

podzim 2022

ONLINE DOTAZNÍK

Celostátní dotazníkové šetření participativního bydlení proběhlo na podzim 2022.

17. 10. 2022

3. workshop

Závěrečný workshop se zaměřil na organizaci projektu participativního bydlení. Účastníci si ve skupině vyzkoušeli, jak se domluvit na vizi, sdílených prostorech a aktivitách a diskutovali i možnosti právní formy nebo financování projektu.

3. 10. 2022

2. workshop

Druhý výzkumný workshop participativního bydlení se zaměřil na zkoumání představ respondentů o bydlení a představil možnosti participativního bydlení v prostorové, ekonomické, sociální a organizační oblasti.

19. 9. 2022

1. workshop

Úvodní výzkumný workshop participativního bydlení se uskutečnil v prostoru Malého sálu Kulturního domu Na Rybníčku. Účastníci se dozvěděli základní informace o participativním bydlení. Zapojení města do projektu a potenciální rozvojové lokality pro participativní bydlení prezentoval hlavní architekt Opavy Petr Stanjura.

29. 11. 2021

Kulatý stůl

Proběhl úvodní kulatý stůl ke spolupráci města s výzkumným projektem participativního bydlení, kterého se vedle zástupců výzkumného týmu zúčastnil primátor města Tomáš Navrátil, hlavní architekt města Petr Stanjura a další vedoucí pracovníci městského úřadu.

2020

Navázání spolupráce

Město Opava se v létě 2020 přihlásilo ke spolupráci ve výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality