participativnibydleni.cz

Hrádek nad Nisou

Město v česko-německo-polském trojmezí, Hrádek nad Nisou, může být dáváno za vzor obcím podobné velikosti, co se týče rozsahu aktivit na poli realizace různých projektů a rozvoje města. Město Hrádek nad Nisou zvažuje možnosti pro rozvoj bydlení v obci, tak aby nalákalo nové obyvatele. Město ale zatím stojí před rozhodnutím, jakou zvolí variantu podpory a kolik je do rozvoje bydlení schopno investovat finančních a lidských zdrojů.

V Hrádku nad Nisou se v režii města podařilo realizovat projekty sociálního bydlení a komunitního centra, poskytující sociální poradenství. Aktuální politika města zahrnuje i snahu o podporu dalších forem bydlení a aktivní roli města při podpoře různých skupin obyvatel. Kromě podpory domácností, které jsou na běžném trhu s bydlením znevýhodněné (například domácnosti s jedním živitelem/živitelkou, kteří využívají sociálního bydlení) se tak aktuálně v Hrádku nad Nisou snaží také o podporu bydlení pro mladé domácnosti se středními příjmy.

Pro tento druh bydlení město identifikovalo vhodný pozemek nacházející se 500 m od Horního náměstí. Ten je v majetku města, které na něm plánuje výstavbu bydlení. Pozemek má rozlohu cca 5 200 m2 a nachází se na hranici průmyslové lokality vedle železniční trati, která spojuje Liberec se Žitavou. V územním plánu je pozemek v ploše pro bydlení, a navazuje tak na plánovaný širší rozvoj bydlení podél Oldřichovské ulice.

Možnosti parcely byly prověřeny studenty fakulty architektury technické univerzity v Liberci, kteří na pozemek navrhovali bytové domy v rámci semestrální práce v atelieru vedeném architekty Radkem Suchánkem a Jiřím Gulbisem.

Seznamte se s doporučeními pro rozvoj participativního bydlení v Hrádku nad Nisou

Zajímají vás možnosti dalšího rozvoje participativního bydlení v Hrádku nad Nisou? Přečtěte si Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města. Najdete tam nejen obecná doporučení pro obce vycházející z našeho projektu, ale i část vyjadřující se konkrétně k situaci v jednotlivých partnerských městech – tedy i navrhovaná doporučení pro širší rozvoj bydlení podél Oldřichovské ulice. Seznamte se i s dalšími výsledky projektu, především s publikacemi Metodická příručka  a Manuál participativního bydlení.

Co máme za sebou

31. 12. 2023

Doporučení pro město

Zpracovali jsme konkrétní doporučení pro integraci principů participativního bydlení pro Hrádek nad Nisou. Zkušenosti ze všech partnerských měst jsme shrnuli do obecné části Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města.

7. 3. 2023

výstava a přednáška

Vernisáž výstavy studentských prací ateliéru Suchánek / Gulbis TUL na téma participativní bydlení v Hrádku nad Nisou a přednáška o participativním bydlení.

červen 2022

prezentace studentských projektů

Prezentace závěrečných prací ateliéru Suchánek-Gulbis s tématem Participativní bydlení v Hrádku nad Nisou proběhla v ateliéru Karla Hubáčka za účasti starosty Hrádku nad Nisou a zastupitelů a úředníků města. Projekty byly vystaveny na Fakultě umění a architektury TUL a následně v Hrádku nad Nisou.

květen 2022

kulatý stůl

Proběhl kulatý stůl za účasti starosty města Josefa Horinky a Miroslavy Karlíkové z městského úřadu, která spravuje bytový fond obce. Diskutovaly se možnosti města, limity současných státních dotačních programů, kvalita současné developerské výstavby i obtížnost pro mladé lidi dosáhnout na vlastní bydlení.

Prosinec 2022

zahájení spolupráce

Obec se v létě 2020 přihlásila ke spolupráci na výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality

AKTUALITY

Participativní bydlení v Hrádku nad Nisou

Pozvánka na výstavu a přednášku Participativní bydlení v Hrádku nad Nisou – vernisáž proběhne v úterý 7. 3. 2023 od 16.00 v Městském úřadě Hrádku nad Nisou.