participativnibydleni.cz

Hrádek nad Nisou

Město v česko-německo-polském trojmezí, Hrádek nad Nisou, může být dáváno za vzor obcím podobné velikosti, co se týče rozsahu aktivit na poli realizace různých projektů a rozvoje města. Ta zahrnuje také podporu bydlení pro různé sociální skupiny od bydlení sociálního, až po snahu o rozvoj participativních forem bydlení.

V Hrádku nad Nisou se v režii města podařilo realizovat projekty sociálního bydlení a komunitního centra poskytující sociální poradenství, nicméně aktuální politika města zahrnuje i snahu o podporu dalších forem bydlení a aktivní roli města při podpoře různých skupin obyvatel. Kromě podpory domácností, které jsou na běžném trhu s bydlením znevýhodněné (například domácnosti s jedním živitelem/živitelkou, kteří využívají sociálního bydlení) se tak aktuálně v Hrádku nad Nisou snaží také o podporu bydlení pro mladé domácnosti se středními příjmy. Pro ty je totiž současná tržní nabídka pozemků či domů stále více nedostupná. Konkrétně se podpora mladých domácností týká rozvoje konceptu participativního bydlení, které by mohl být realizován na městském pozemku v rozsahu několika domácností. Konkrétní zapojení města bude určeno i na základě dat z výzkumu, politických preferencí a inspirací na základě architektonických studií.

Co plánujeme

7. 3. 2023 16.00

výstava a přednáška

Vernisáž výstavy studentských prací ateliéru Suchánek/Gulbis TUl na téma participativní bydlení v Hrádku nad Nisou a přednáška o participativním bydlení

jaro 2023

workshop

Workshop věnovaný podrobnějšímu zkoumání co a jak byste chtěli v bydlení sdílet, vyzkoušíte si i organizaci projektu participativního bydlení ve skupinách. Dozvíte se další informace o tématu a můžete se odborníků zeptat na vaše otázky.

podzim 2023

stavební program projektu participativního bydlení

V průběhu třetího roku projektu budeme pracovat na přípravě stavebního programu pro konkrétní budoucí projekt participativního bydlení ve městě.

podzim 2023

Představení metodiky a manuálu participativního bydlení

Na konci projektu představíme zástupcům města a jeho obyvatelům hlavní výstupy projektu.

Co máme za sebou

červen 2022

prezentace studentských projektů

Prezentace závěrečných prací ateliéru Suchánek-Gulbis s tématem Participativní bydlení v Hrádku nad Nisou proběhla v ateliéru Karla Hubáčka za účasti starosty Hrádku nad Nisou a zastupitelů a úředníků města. Projekty byly vystaveny na Fakultě umění a architektury TUL a následně v Hrádku nad Nisou.

květen 2022

kulatý stůl

Proběhl kulatý stůl za účasti starosty města Josefa Horinky a Miroslavy Karlíkové z městského úřadu, která spravuje bytový fond obce. Diskutovaly se možnosti města, limity současných státních dotačních programů, kvalita současné developerské výstavby i obtížnost pro mladé lidi dosáhnout na vlastní bydlení.

Prosinec 2022

zahájení spolupráce

Obec se v létě 2020 přihlásila ke spolupráci na výzkumném projektu TAČR Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR.

Aktuality

AKTUALITY

Participativní bydlení v Hrádku nad Nisou

Pozvánka na výstavu a přednášku Participativní bydlení v Hrádku nad Nisou – vernisáž proběhne v úterý 7. 3. 2023 od 16.00 v Městském úřadě Hrádku nad Nisou.