participativnibydleni.cz

Psáry

Město Psáry chce vybudovat bydlení pro mladé učitele a učitelky. Jako ideální příležitost vidí realizaci participativní formy bydlení, které bude spravovat společně s budoucími obyvateli/obyvatelkami.

Obec má zájem na zajištění kvalitní výuky dětí pro své obyvatele, což dokázala již při vybudování nového objektu základní školy realizované na základě architektonické soutěže. Uvědomuje si, jak důležitou roli v zajištění kvalitní výuky hrají kvalitní pedagogové a jako nezbytné vnímá zajištění jejich bydlení na území obce. Ovšem Psáry sousedící s Prahou se potýkají s nedostatkem dostupného bydlení, a proto se obec rozhodla vytvořit obecní bydlení určené právě učitelům a učitelkám, a to zejména čerstvým absolventům a absolventkám. Realizací participativní formy bydlení chce obec dosáhnout kvalitního nadstandardního bydlení s nízkými náklady a dodatečnými úsporami ze sdílení určitých prostor, které bude umožňovat rozvoj kolegiálních vztahů.

Zapojením do výzkumného projektu participativního bydlení chce obec objevovat možnosti takového bydlení jak v přípravě, tak v jeho užívání. Proběhlé workshopy byly modelovým příkladem a přípravou na realizaci chystaného projektu.

Co plánujeme

1. 12. 2023

konference participativní bydlení

Připravujeme odbornou konferenci s průběžnými výsledky výzkumu s představením metodiky a manuálu participativního bydlení. Proběhne na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

prosinec 2023

metodika a manuál

Připravujeme vydání metodické příručky participativního bydlení pro obce a manuálu pro obyvatele.

Co máme za Sebou

jaro 2023

stavební program

Po vyhodnocení workshopů a dotazníků jsme připravili návrh stavebního programu projektu participativního bydlení pro obec, která plánuje stavět startovací byty pro učitele.

podzim 2022

online dotazník

Byl realizován výzkumný dotazník s cílem zjistit od zájemců o participativní bydlení, co by chtěli sdílet a jak spolupracovat na vytváření bydlení.

9. 6. 2022

2. workshop

Workshop věnovaný výzkumu preferencí učitelů a učitelek základní školy, zaměřený především na možnosti sdílených prostor a fungování sousedství.

11. 4. 2022

1. workshop

Prvního workshopu se za přítomnosti starosty obce zúčastnili učitelky a učitelé místní ZŠ. Workshop se zaměřil na představení participativního bydlení a diskuzi o možnostech a obavách spojených se spoluprací obyvatel/ek, a potažmo pracovních kolegyň a kolegů v bydlení.

Říjen 2021

Kulatý stůl

Setkání zástupců obce s výzkumníky. Vytyčení cílů spolupráce a diskuze o záměru obce.

červen 2021

Navázání spolupráce

Město Psáry se prostřednictvím pana starosty pustilo do přípravy projektu participativního bydlení v obci, na němž spolupracuje s výzkumným týmem.

Aktuality