participativnibydleni.cz

Psáry

Obec Psáry chce postavit obecní nájemní bydlení pro učitele základní školy, díky kterému zajistí rozšíření pracovního kolektivu čerstvými absolventy. Participativní formou bydlení chce dosáhnout cenově dostupného, ale přitom kvalitního bydlení.

Obec Psáry chce vybudovat bydlení pro mladé učitele a učitelky. Dlouhodobě usiluje o zajištění kvalitní výuky dětí pro své obyvatele, což dokázala již při vybudování nového objektu základní školy realizované na základě architektonické soutěže. Uvědomuje si, jak důležitou roli v zajištění kvalitní výuky hrají kvalitní pedagogové a jako nezbytné vnímá zajištění jejich bydlení na území obce.

Ovšem Psáry sousedící s Prahou se potýkají s nedostatkem dostupného bydlení, a proto se obec rozhodla vytvořit obecní bydlení určené právě učitelům a učitelkám, a to zejména čerstvým absolventům a absolventkám. Jako příležitost vidí realizaci participativní formy bydlení, které bude spravovat společně s budoucími obyvateli. Obec tak chce dosáhnout kvalitního bydlení s nízkými náklady a dodatečnými úsporami ze sdílení určitých prostor, které bude umožňovat rozvoj kolegiálních vztahů.

Seznamte se s doporučeními pro rozvoj participativního bydlení v Psárech

Zajímají vás možnosti dalšího rozvoje participativního bydlení v Psárech? Přečtěte si Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města. Najdete tam nejen obecná doporučení pro obce vycházející z našeho projektu, ale i část vyjadřující se konkrétně k situaci v jednotlivých partnerských městech – tedy i navrhovaná doporučení pro projekt startovního bydlení pro vyučující v Psárech. Seznamte se i s dalšími výsledky projektu, především s publikacemi Metodická příručka  a Manuál participativního bydlení.

Co máme za Sebou

31. 12. 2023

Doporučení pro obec

Zpracovali jsme konkrétní doporučení pro integraci principů participativního bydlení do projektu bydlení pro vyučující. Zkušenosti ze všech partnerských měst jsme shrnuli do obecné části Doporučení pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města.

jaro 2023

Provozní schéma

Po vyhodnocení workshopů a dotazníků jsme připravili návrh provozního schématu projektu participativního bydlení pro obec, která plánuje stavět startovací byty pro učitele.

podzim 2022

online dotazník

Byl realizován výzkumný dotazník s cílem zjistit od zájemců o participativní bydlení, co by chtěli sdílet a jak spolupracovat na vytváření bydlení.

9. 6. 2022

2. workshop

Workshop věnovaný výzkumu preferencí učitelů a učitelek základní školy, zaměřený především na možnosti sdílených prostor a fungování sousedství.

11. 4. 2022

1. workshop

Prvního workshopu se za přítomnosti starosty obce zúčastnili učitelky a učitelé místní ZŠ. Workshop se zaměřil na představení participativního bydlení a diskuzi o možnostech a obavách spojených se spoluprací obyvatel/ek, a potažmo pracovních kolegyň a kolegů v bydlení.

Říjen 2021

Kulatý stůl

Setkání zástupců obce s výzkumníky. Vytyčení cílů spolupráce a diskuze o záměru obce.

červen 2021

Navázání spolupráce

Město Psáry se prostřednictvím pana starosty pustilo do přípravy projektu participativního bydlení v obci, na němž spolupracuje s výzkumným týmem.

Aktuality