participativnibydleni.cz

Psáry

Město Psáry chce vybudovat bydlení pro mladé učitele a učitelky. Jako ideální příležitost vidí realizaci participativní formy bydlení, které bude spravovat společně s budoucími obyvateli/obyvatelkami.

Obec má zájem na zajištění kvalitní výuky dětí pro své obyvatele, což dokázala již při vybudování nového objektu základní školy realizované na základě architektonické soutěže. Uvědomuje si, jak důležitou roli v zajištění kvalitní výuky hrají kvalitní pedagogové a jako nezbytné vnímá zajištění jejich bydlení na území obce. Ovšem Psáry sousedící s Prahou se potýkají s nedostatkem dostupného bydlení, a proto se obec rozhodla vytvořit obecní bydlení určené právě učitelům a učitelkám, a to zejména čerstvým absolventům a absolventkám. Realizací participativní formy bydlení chce obec dosáhnout kvalitního nadstandardního bydlení s nízkými náklady a dodatečnými úsporami ze sdílení určitých prostor, které bude umožňovat rozvoj kolegiálních vztahů.

Zapojením do výzkumného projektu participativního bydlení chce obec objevovat možnosti takového bydlení jak v přípravě, tak v jeho užívání. Proběhlé workshopy byly modelovým příkladem a přípravou na realizaci chystaného projektu.

Co plánujeme

Podzim 2022

Online Dotazník

Spouštíme výzkumný online dotazník participativního bydlení.

Podzim 2022

Stavební program

Po vyhodnocení workshopů připravíme návrh stavebního programu projektu participativního bydlení pro obec.

Co máme za Sebou

9. 6. 2022

2. workshop

Workshop věnovaný výzkumu preferencí učitelů a učitelek základní školy, zaměřený především na možnosti sdílených prostor a fungování sousedství.

11. 4. 2022

1. workshop

Prvního workshopu se za přítomnosti starosty obce zúčastnili učitelky a učitelé místní ZŠ. Workshop se zaměřil na představení participativního bydlení a diskuzi o možnostech a obavách spojených se spoluprací obyvatel/ek, a potažmo pracovních kolegyň a kolegů v bydlení.

Říjen 2021

Kulatý stůl

Setkání zástupců obce s výzkumníky. Vytyčení cílů spolupráce a diskuze o záměru obce.

červen 2021

Navázání spolupráce

Město Psáry se prostřednictvím pana starosty pustilo do přípravy projektu participativního bydlení v obci, na němž spolupracuje s výzkumným týmem.

Aktuality