participativnibydleni.cz

Tisková konference již proběhla, k projektu jsme vydali pro média souhrnný informační materiál.

Srdečně zveme zástupce médií na závěrečnou tiskovou konferenci projektu, která se uskuteční ve středu 6. března 2024 od 11.00 v prostorách Akademického konferenčního centra Akademie věd, Jilská 1, Praha 1.  Na konferenci budou oficiálně představeny Metodická příručka participativního bydleníManuál participativního bydlení  a dozvíte se více o výsledcích projektu  za přítomnosti členek a členů multioborového výzkumného týmu.

Projekt Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Prostředí pro život, a účastnili se ho výzkumníci a výzkumnice z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty architektury ČVUT v Praze, Sociologického ústavu AV ČR, Arniky – Centra pro podporu občanů a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Multioborový tým od roku 2021 zkoumal participativní formy bydlení doma i v zahraničí a zabýval se možnostmi i limity jejich většího rozšíření v Česku. Výzkum pomohl identifikovat výzvy, kterým tato forma bydlení musí čelit v českém kontextu, a především ukázal, že inovativní přístup k bydlení s důrazem na participaci obyvatel i samospráv přináší při dobrém nastavení benefit v podobě finančně dostupnějšího a společensky udržitelného bydlení.

Jádro projektu tvořila spolupráce se šesti partnerskými městy a obcemi – Jihlavou, Libercem, Pardubicemi, Opavou, Psáry a Hrádkem nad Nisou. Výzkumný projekt vedle mapování dobré praxe, historického vývoje a institucionálních podmínek zahrnoval také participativní workshopy s obyvateli i obcemi a celostátní výzkumný dotazník. Partnerským obcím zároveň výzkum pomohl lépe uchopit přístup k jednotlivým lokalitám, které si vytipovaly pro pilotní projekty. Poznatky a výsledky výzkumu vědci shrnuli do několika publikací a dokumentů, které budou k dispozici na webu projektu.