participativnibydleni.cz

Online průvodce metodickými postupy

Chcete se seznámit s participativním bydlením, porozumět jeho aspektům, možnostem, limitům a dozvědět se, jak byste mohli tento koncept bydlení realizovat v České republice? Série videí doplněná odkazy na informace k jednotlivým tématům na našich webových stránkách vám představí během 70 minut to nejpodstatnější.

Připravili jsme pro vás také Metodickou příručku participativního bydleníManuál participativního bydlení a podrobné výsledky výzkumu si můžete přečíst v Souhrnné výzkumné zprávě projektu. Naše doporučení shrnujeme pro státní správu v Policy paperu a pro obce v Doporučeních pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města. Všechny tyto dokumenty s vámi sdílíme na tomto webu spolu s katalogem příkladů ze zahraničí a informacemi o průběhu výzkumu v partnerských městech, prohlédnout si můžete i celý záznam závěrečné konference projektu.

Co je to participativní bydlení?

Jan Malý Blažek

Záměrnost, demokracie a spolupráce tvoří základní principy participativního bydlení. V zahraničí již přes půl století existující fenomén má mnoho podob a forem.

Proč je výhodné participovat v bydlení?

Michal Kohout

Participativní bydlení má jedinečnou schopnost vnášet do systému bydlení smysluplnou inovaci a diverzitu. Oproti individuálnímu bydlení je také dlouhodobě udržitelné a efektivní ve svém společenském rozměru.

O pěti dimenzích participativního bydlení

Jan Malý Blažek

Identifikovali jsme pět oblastí, v nichž je možné participovat–prostor, společenství a sdílená ekonomika, organizace, vlastnictví a financování, spolupráce s dalšími aktéry. Zde vám jednotlivé dimenze představíme. Názorně jsem je shrnuli do kompasu participace.

Jaké jsou formy participativního bydlení?

David Tichý

Participativní bydlení má mnoho forem – baugruppe, cohousing, družstevní bydlení, sdílené bydlení, bydlení pro specofické skupiny obyvatel nebo obecní bydlení. Míra participace v jednotlivých dimenzích je individuální pro každý projekt. Slovník forem bydlení z pohledu participace najdete v Metodické příručce participativního bydlení.

Výhody a nevýhody participativního bydlení

David Tichý

Možnosti a limity participativního bydlení z pohledu obcí a obyvatel. Pro koho je participaticní bydlení výhodné a proč? Jaký přínos může mít pro obce?

 

Příklady zahraničních projektů

Markéta Káňová

Představení šesti vybraných příkladů realizovaných projektů z Rakouska, Německa a Velké Británie – obecní bydlení Wohnhof Orasteig, družstevní Marmalade Line Cohousing, seniorský New Ground Cohousing, družstevní baugruppe Gleis 21, udržitelně orientovaný LILAC a Central 33 – bytová společnost a spolek. Více příkladů najdete zde.

Výsledky výzkumu participativního bydlení

Petr Kodenko Kubala

Výsledky a zjištění online dotazníkového šetření mapujícího potřeby, představy a preference v oblasti participace a bydlení u potenciálních zájemců a zájemkyň o participativní bydlení v celé České republice. Závěry a výsledky z výzkumných workshopů realizovaných v letech 2022 a 2023.

výzvy a doporučení pro obce

Tomáš Hoření Samec

Potřeba vytváření kapacit a zjišťování potřeb obyvatel, budování znalostních infrastruktur a podpora informovanosti obcí a obyvatel, diverzifikace podpory v bydlení a budování důvěry mezi aktéry.

 

Krize bydlení a participativní bydlení

Vojtěch Kubát

Analýza bydlení z pohledu Ministrestva pro místní rozvoj a výzvy, na které může participativní bydlení reagovat.

 

Veřejná podpora participativního bydlení

Vojtěch Kubát

Hledání způsobu, jak veřejně podpořit neziskové bytové společnosti na úrovni celostátní podpory, jak podpořit projekty participativního bydlení realizované obcemi i obyvateli a potřebná legislativní opatření.

Přehled aktérů participativního bydlení

Jan Malý Blažek

Na proces výstavby a správy participativního bydlení má vliv mnoho provázaných aktérů. Ti mají svou specifickou roli, ale také vlastní zájmy, které mohou být stejné, ale i protichůdné. Kdo se procesu spolu s obcemi a obyvateli účastní? Najdete na mapě aktérů.

Varianty řešení participativního bydlení

Lukáš Houser

Sedm modelových variant řešení zapojení obce do projektu participativního bydlení, které podrobně představujeme v Metodické příručce participativního bydlení.

Příprava projektu participativního bydlení

Anna Vinklárková

Jak na to? Postup pro obyvatele, který podrobně představujeme v Manuálu participativního bydlení. Přípravu projektu participativního bydlení rozdělujeme do devíti skupin úkolů, které zahrnují proces plánování, výstavbu i správu budoucího bydlení.