participativnibydleni.cz

Nemohli jste se zúčastnit závěrečné konference výzkumného projektu s názvem Participativní bydlení? Chcete si připomenou některý z příspěvků konference nebo si poslechnout debatu o možnostech rozvoje participativního bydlení v České republice? Konference se uskutečnila v pátek 1. 12. 2023 na Fakultě architektury ČVUT a my jsme pro vás zveřejnili záznam celé konference na youtube kanálu FA ČVUT.

Více o konferenci si můžete přečíst na našem webu nebo v tiskové zprávě  o konferenci. Její podrobný program naleznete pod videozáznamem.

PROGRAM KONFERENCE
0:00:00 Úvod
Úvodní slovo  – prof. Ing. arch. Michal Kohout (FA ČVUT)
 
0:07:14 Blok 1: Participativní bydlení
O projektu a co je participativní bydlení – Mgr. Ing. Jan Malý Blažek (FSS MUNI)
O participativním bydlení – formy, možnosti a limity – doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (FA ČVUT)
Inspirace – příklady zahraničních projektů – Ing. arch. Markéta Káňová (FA ČVUT)
 
0:57:39 Blok 2: Výzkum
O výzkumu – Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D. (FA ČVUT)
Výsledky workshopů a dotazníkového šetření – Mgr. Petr Kodenko Kubala, Ph.D. (SOÚ AV ČR)
Výzvy a doporučení  – Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. (SOÚ AV ČR)
HOST: Mgr. Vojtěch Kubát, MSc. (MMR) – Využití výsledků projektu
 
1:41:34 Blok 3: Metodické postupy
Přehled aktérů – Mgr. Ing. Jan Malý Blažek (FSS MUNI)
Metodika pro obce (modelové příklady) – Ing. arch. Lukáš Houser (FUA TUL)
Kontext – HOSTÉ: Mgr. Jiří Novotný (starosta Trojanovic) a Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek (náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby, Liberec)
Manuál pro obyvatele (krok za krokem) – Ing. arch. Anna Vinklárková (Arnika)
Kontext – HOST: Ing. arch. Jakub Nakládal (architekt, projektový manažer Baugruppe Šárka)
 

2:45:43 Panelová diskuse – Jak na to? 
Diskuse odborníků, zástupců samosprávy a veřejné správy

  • Mgr. Jiří Novotný (starosta Trojanovic)
  • Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek (náměstek primátora, Liberec)
  • Mgr. Vojtěch Kubát, MSc. (Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Renáta Farkašová (Sdílené domy, z.s.)
  • Ing. arch. Jakub Nakládal (Baugruppe Šárka)
  • Mgr. Jan Eisenreich (Pikes Legal s.r.o.)
  • Mgr. Ing. Jan Malý Blažek (FSS MUNI)