participativnibydleni.cz

Konference Participativní bydlení

V pátek 1. 12. 2023 proběhla na Fakultě architektury ČVUT v Praze závěrečná konference o průběhu a výsledcích výzkumného projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení, spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci programu Prostředí pro život.

 

Účastníky a účastnice konference přivítal na FA ČVUT v Praze Michal Kohout, vedoucí Ústavu nauky o budovách, který upozornil na „potenciál particiaptivního bydlení vnášet do systému bydlení smysluplnou inovaci a diverzitu.“ Hlavní řešitel projektu Jan MAlý Blažek z FSS MUNI v Brně pak krátce představil výzkumný projekt, jeho cíle, výzkumný tým a program konference.

V programovém Bloku 1: Participativní bydlení představil Jan Malý Blažek konceptualizaci participativního bydlení pro Českou republiku, David Tichý (FA ČVUT) shrnul existující formy participativního bydlení a možnosti a limity, který tento koncept bydlení přináší pro  vystavěné prostředí a společnost a Markéta Káňová (FA ČVUT) představila podrobněji několik příkladů participativního bydlení ze zahraničí.

V Bloku 2: Výzkum představili Jana Kubcová (FA ČVUT), Petr Kodenko Kubala (SOA AV) a Tomáš Hoření Samec (SOA AV) průběh výzkumu v jeho třech hlavních směrech – 1) získáváním znalostních infrastruktur studiem teoretických podkladů, realizovaných příkladů v zahraničí, sledování vznikajících projektů v  ČR; 2) spoluprácí s partnerskými městy projektu , hledáním zadání pro pilotní projekty a možností a limitů pro realizaci participativního bydlení v  obcích ČR a 3) teréním výzkumem – workshopy s obyvateli v partnerských městech a celostátním dotazníkovým šetřením o zkušenostech a postojích obyvatel  v oblastech bydlení, spolupráce a participace v bydlení.  Tomáš Hoření Samec představil výzvy a  doporučení pro všechny aktéry k realizaci participativního bydlení v ČR. Host Vojtěch Kubát (MMR ČR) shrnul programy a koncepce bydlení probíhající a  vznikající na MMR a představil možnou implementaci poznatků a výstupů z výzkumného projektu např. prostřednictvím připravovaných regionálních center bydlení.

V Bloku 3: Metodické postupy představili Jan MAlý Blažek (FSS MUNI), Lukáš Houser (FUA TUL) a Anna Vinklárková (Arnika) výstupy projektu, především Metodiku pro obce a Manuál pro obyvatele, který výzkumný tým zpracoval jako souhrn poznatků, postupů a doporučení pro realizaci participativního bydlení v ČR. Praktické ukázky vznikajících projektů participativního bydlení představili Jiří Janďourek, náměstek primátora města Liberec (Papírové náměstí), Jiří Novotný, starosta Trojanovic (participativní bydlení jako rekonstrukce obecního objektu) a Jakub Nakládal (Baugruppe Šárka).

Více než hodinová panelová diskuse Jak na to? (moderoval David Tichý) hledala způsoby, jak podpořit participativní bydlení v České republice na úrovni státní správy, samospráv nebo v oblastech legislativně-právních. Významnou otázkou v diskusi byly i možnosti financování takových projektů a potřebné kapacity aktérů pro jejich realizaci. Diskuse se zúčastnili hosté konference a následně se zapojili i její účastníci v publiku.  HOSTÉ: Jiří Novotný (starosta Trojanovic), Jiří Janďourek (náměstek primátora, Liberec), Vojtěch Kubát (Ministerstvo pro místní rozvoj), Renáta Farkašová (Sdílené domy, z.s.), Jakub Nakládal (architekt, projektový manažer), Jan Eisenreich (Pikes Legal s.r.o.), Jan Malý Blažek (FSS MUNI).

Videozáznam celé konference si můžete prohlédnout na youtube FA ČVUT. Fotografie Jiřího Ryszawého (ČVUT) z konference si můžete prohlédnout v mediatéce ČVUT.   Konference byla spolufinancována se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci programu Prostředí pro život.

Aktuality