participativnibydleni.cz

Workshop Participativní bydlení ve městech

Workshopu se účastnili zástupci měst z celé republiky a to jak politici, tak i odborníci z úřadů, koordinátoři Zdravých měst a další členové NSZM ČR. Workshop se skládal z několika částí a jeho účelem bylo seznámit zástupce obcí s konceptem participativního bydlení a diskutovat, jak by se mohlo uplatnit ve městech.

 

  • V úvodní přednášce se zástupci měst dozvěděli, co to participativní bydlení vůbec je, jaké jsou zkušenosti ze zahraničí, jaký je u nás zájem o participativní bydlení, jak jsou lidé připraveni spolupracovat a jaké jsou preference obyvatel v otázkách participace. Také byly představeny celkové výsledky výzkumu v ČR.

  • Rovněž byla představena připravovaná metodika participativního bydlení pro obce včetně vybraných variant možné koncepční i investiční podpory.

  • Následně probíhala se zástupci obcí diskuze ve skupinách, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých právních forem tohoto bydlení; jak nastavit parametry záměru a veřejné soutěže; jak realizovat kampaň a participativní proces; jaké formy poradenství mohou obyvatelům pomoci; jak poskytnout za zvýhodněných podmínek pozemek či budovu; jak vytvářet společné projekty např. družstevního bydlení nebo jak se zapojením budoucích obyvatel připravit obecní výstavbu nájemního bydlení.

 

Kromě samostatného workshopu představil hlavní řešitel projektu Mgr. Jan Malý Blažek koncept participativního bydlení i v hlavním programu Podzimní školy NZSM v sekci Město a bydlení. A také v bloku Politici diskutují: Jak na bydlení? – zkušenosti z praxe měst vystoupil člen našeho týmu doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Více o workshopu a Podzimní škole NSZM 2023 na webu NSZM.

Workshop byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR  v rámci programu Prostředí pro život.

SteiSi Foto
SteiSi Foto
SteiSi Foto

Aktuality