participativnibydleni.cz

Vychází dvojice publikací o participativním bydlení

 

Metodická příručka a Manuál participativního bydlení vám pomohou při plánování a přípravě participativního bydlení!

Seznamte se s oběma publikacemi o participativním bydlení – Metodickou příručkou a Manuálem, které shrnuly poznatky z tříletého výzkumného projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, který byl v letech 2021 – 2023  financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Prostředí pro život, a účastnili se ho výzkumníci a výzkumnice z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty architektury ČVUT v Praze, Sociologického ústavu AV ČR, Arniky – Centra pro podporu občanů a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

CO NAJDETE V JEDNOTLIVÝCH PUBLIKACÍCH?

METODICKÁ PŘÍRUČKA PARTICIPATIVNÍHO BYDLENÍ je určena především obcím a městům, které mají zájem podporovat vznik projektů a které mohou na přípravě projektů spolupracovat. Příručka v úvodu představuje společenskou relevanci rozvoje dostupných forem bydlení, dále obsahuje konceptualizaci participativního bydlení, slovník forem bydlení z pohledu participace a také přehled aktérů. Následuje šest příkladů realizovaných zahraničních bytových projektů – Gleis 21, Wohnhof Orasteig WienHezberg Wien z Rakouska, Marmalade Line CohousingNew Ground Cohousing z Velké Británie, a Kalkbreite ze Švýcarska.  ze zahraničí. Ve třetí části Metodická příručka nabízí sedm modelových příkladů participativního bydlení z pohledu zapojení obce. Publikace informuje o výzkumném projektu, odpovídá na často kladené otázky a v závěru shrnuje možnosti a limity participativního bydlení.

MANUÁL PARTICIPATIVNÍHO BYDLENÍ je určen především jednotlivým domácnostem a skupinám obyvatel, kteří mají zájem realizovat nový projekt participativního bydlení, nebo by rádi zlepšili některý z aspektů ve svém současném bydlení, nicméně je relevantní i pro další aktéry – především odborníky vstupující do procesu a také zástupce samospráv či státní správy. Publikace se detailněji zaměřuje na konceptualizaci a kompas participativního bydlení. Představuje dalších šest příkladů realizovaných zahraničních projektů – Wohnprojekt WienSchlor z Rakouska, SpreefeldCentral LS W33 z Německa, LILAC z Velké Británie a Kanzlei-Seen ze Švýcarska. Třetí část Manuálu je návodem, jak realizovat projekt participativního bydlení, rozděleným do devíti skupin úkolů a čtyř klíčových témat – milníků. V závěru jsou shrnuty přínosy participativního bydlení.

PUBLIKACE se obsahově doplňují, a proto doporučujeme pracovat s oběma zároveň. Umožní vám to získat komplexní pohled na participativní bydlení, seznámíte se s více realizovanými příklady a snáze najdete odpovědi na konkrétní otázky. Kromě publikací vznikly v rámci výzkumného projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR i další výstupy – POLICY PAPER: Možnosti a limity rozvoje participativního bydlení v ČR, DOPORUČENÍ pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města, Souhrnná výzkumná zpráva nebo odborné články o participativním bydlení. Základní informace o participativním bydlení formou krátkých videí si můžete prohlédnout v ONLINE PRŮVODCI.

KDE MŮŽETE PUBLIKACE ZÍSKAT?

Metodická příručka participativního bydlení a Manuál participativního bydlení vychází v tištěné i elektronické podobě a jsou ZDARMA! Vyzvedněte si je na jednom z distribučních míst nebo si je stáhněte ve formátu pdf.

Aktuality