participativnibydleni.cz

Analýza workshopů s obyvateli v novém čísle časopisu Critical Housing Analysis

Traces of Obduracy: Imaginaries of “Social Inertia” in the Process of Collaborative Housing Introduction

Nová vědecká publikace přináší analýzu 14 výzkumných workshopů, které proběhly celkem se 146 zájemci o participativní bydlení v partnerských městech projektu v loňském roce. V článku se věnujeme překážkám pro vznik projektů participativního bydlení v podmínkách tzv. „supervlastnického“ režimu bydlení. Naše zjištění naznačují, že v Česku lze sledovat určitou zatvrzelost režimu bydlení vůči vytváření nových forem bydlení, která souvisí s nedostatky politické, právní a finanční infrastruktury, ale také s určitou imaginací „sociální setrvačností“ obyvatel. Tímto konceptem v našem článku vysvětlujeme množství překážek, kterých se účastníci workshopů obávají, které si kladou do cesty a které by řadě z nich mohla znesnadnit zapojení do projektů participativního bydlení. 

Účastníci a účastnice workshopů kladli vysoké nároky na připravenost budoucích sousedů a podmínce, aby si budoucí sousedé spolu „sedli“, tedy aby daný projekt bydlení realizovali lidé se společnými zájmy. S proměnou jednotlivých obyvatel a možným slaďováním a vyjednáváním v průběhu plánování, výstavby a následného bydlení se v této představě nepočítá. Dále obavy účastníků výzkumných workshopů vycházejí z paralel vedených mezi participativními formami bydlení a vlastními zkušenostmi sdílení například ve studentských bytech, ale také z kolektivní paměti socialistického režimu. Potvrzuje se také jaký význam pro zatvrzelost režimu má setrvačnost ve vnímání vlastnického bydlení jako společenské normy. Nezdá se naopak, že problematický by byl nedostatek zájmu o spolupráci či sdílení – analýza výzkumných workshopů i dotazníku ukazuje značný zájem a ochotu obyvatel participovat. Obavy jsou však z nezapojení „těch druhých“, respektive z neschopnosti druhých dodržet nastavená pravidla.

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK

Článek s názvem Stopy zatvrzelosti: představy o „sociální setrvačnosti“ v procesu zavádění kolaborativních forem bydlení v České republice vyšel ve vědeckém časopise Critical Housing Analysis a podílela se na něm většina našeho výzkumného týmu. Celý článek je možné otevřít zdarma přímo na stránkách časopisu.

Aktuality