participativnibydleni.cz

Bytové krizi může ulevit participativní bydlení

Tisková zpráva Technologické agentury ČR o projektu vydaná 20. 5. 2022 v Praze

Bytové krizi může ulevit participativní bydlení

Českou republiku trápí bytová krize. Jedním ze způsobů řešení této situace by mohlo být
participativní bydlení. Ušetříte při něm peníze za developera i realitního zprostředkovatele,
vyhnete se nákladům za nepotřebné věci, a přitom můžete sdílet prostory a vybavení, například
zahradu, dílnu s nářadím, prádelnu či společenské místnosti. Praktické zkušenosti s
participativním bydlením mají například v
Berlíně, Hamburku, v Mnichově či Vídni. Čeští
výzkumníci nyní řeší, jak dát prostor k rozvinutí participativního bydlení i v tuzemsku.

Unikátní projekt propojí výhody ekologické výstavby s komunitním způsobem života obyvatel a
přispěje tak k vytvoření kvalitního bydlení a živého města, ale také rozvine participaci obyvatel na
správě domu, sousedství i celé obytné čtvrti. Na tříletém projektu spolupracují odborníci z Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, z Fakulty architektury Českého vysokého učení
technického, ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, z Arniky Centra pro podporu občanů a z
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Společensky velmi významný projekt
finančně podporuje Technologická agentura ČR (TA ČR), a to částkou 8,2 milionu korun z Programu
Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život.

Reakcí na současnou krizi bydlení v České republice je větší aktivita obcí ve vytváření strategií
výstavby a správy bytů a domů. Rozvíjejí obecní bydlení, některé definují programy podpory
družstevního bydlení či stanovují nová pravidla pro spolupráci se soukromým sektorem,“ uvedl Petr
Konvalinka, předseda TA ČR. „Ve skutečnosti je však obtížné současný trh s bydlením ovlivnit tak, aby
bylo možné stavět a bydlet environmentálně příznivě, a přitom finančně dostupně. Jak se ukazuje na
příkladu participativního bydlení, je důležité, aby se do změny zapojili všichni aktéři, tedy obyvatelé,
architekti, developeři, banky, obce i stát,“ dodal.

Podob participativního bydlení existuje celá řada, jeho princip ale vždy stojí na společné dohodě a
aktivitě skupiny lidí v zajištění bydlení, a to ať už za účasti obce či bez ní. Jedná se o spolupráci
například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale také následné správě
či sdílení vybraných prostorů a vybavení domu. Sdílení a spolupráce nejen snižuje náklady, ale také
zvyšuje kvalitu života a environmentální udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, co a jak se bude
sdílet by měli rozhodovat budoucí obyvatelé, kteří bydlení dávají dohromady. Obyvatelé využívající
participativní bydlení se díky spolupráci obvykle více znají, což přináší další benefity, ať už jde o
bezpečí nebo třeba pomoc s hlídáním dětí,” vysvětlil Jan Malý Blažek hlavní řešitel projektu z
Masarykovy univerzity.

Do výzkumného projektu o participativním bydlení se zapojila šestice měst a obcí Jihlava, Liberec,
Opava, Pardubice, Hrádek nad Nisou a Psáry. Do výzkumu jsou zapojeni městští architekti a další
aktéři samosprávy a také potenciální zájemci o tuto formu bydlení, s nimiž v tomto roce probíhají workshopy a dotazníkové šetření. Autoři projektu vytváří metodiku s návodem pro česká města a
obce, i manuál pro obyvatele, aby věděli, jak mají při výstavbě postupovat, jaké možnosti existují a
na co si dát pozor (například, jak dál řešit provoz a údržbu sdílených prostor domu či společný
rozpočet). „Zúčastníteli se našich workshopů, pomůžete městům nastavit bytovou politiku, sami se
dozvíte konkrétní informace o možnostech participativní bydlení, nebo dokonce najdete další
potenciální sousedy budoucích projektů,” doplnil Jan Malý Blaž
ek.

Mgr. Veronika Dostálová

tisková mluvčí TA ČR
T: 721 588 025, E: veronika.dostalova@tacr.cz

Aktuality