participativnibydleni.cz

Vyplňte dotazník participativního bydlení

Spustili jsme celostátní výzkum!

Vyplňte online dotazník o participativním bydlení! I vaše preference budou zohledněny při vytváření metodiky participativního bydlení pro česká města a manuálu pro zájemce o realizaci projektů participativního bydlení. Zamyslete se, co byste chtěl/a sdílet s dalšími domácností, zda (a jak) byste spolupracoval/a na přípravě projektu bydlení, ve financování či správě společných prostor. Pomozte nám zjistit preference obyvatel ČR v otázkách participativního bydlení.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Děkujeme, že věnujete váš čas vyplnění dotazníku. Předpokládáme, že vyplnění dotazníku zabere cca 15 minut. Vyplněné údaje jsou anonymní a budou použity pouze pro nekomerční a vědecké účely. Zjištění z dotazníků a další výstupy projektu budou k dispozici na těchto webových stránkách.

Aktuality