participativnibydleni.cz

Exkurze za participativním bydlením I.

Projekty tzv. participativního bydlení podporují dobré sousedské vztahy a zájem rezidentů o prostředí, kde žijí, a mohou šetřit náklady na bydlení. Díky sdílení a svépomoci jsou také často ekologicky a sociálně udržitelné. Obce mohou podporou těchto projektů získat aktivní sousedské komunity, nebo přilákat nové obyvatele.  

V rámci exkurze jsme navštívili několik bytových domů a diskutovali jsme s jejich obyvateli, zkušenými odborníky a dalšími stakeholdery. V Lipsku byl naším průvodcem odborník na participativní bydlení Roman Grabolle, jeden ze zakladatelů sdružení Haus- und WagenRat e.V. pro svépomocné obytné projekty a zároveň zakladatel bytového projektu Central LS W33, kterým nás provedl. Roman nám ve městě také ukázal další lipské projekty neměcké solidární sítě nájemíků Mietshäuser Syndikat. 

V Berlíně nás prováděl urbanista Michael LaFond, jeden ze zakladatelů platformy CoHousing Berlin a institutu id22. Navštívili jsme s ním také baugruppe projekt Spreefeld, na jehož zrodu se podílel a v němž dodnes žije. Projekt tří bytových domů se společným (a veřejně přístupným) dvorem kromě bydlení  zahrnuje celou řadu společných prostor s různými úrovněmi sdílení. Zatímco část prostor je přístupná pro veřejnost nebo si ji lze pronajmout, část je pouze pro obyvatele projektu, jednotlivých domů, nebo dokonce pro obyvatele několika bytových jednotek v rámci jednoho patra. Najdeme zde komunitní dílnu, multifunkční sál nebo hudební místnost. Projekt za necelých 10 let existence dokázal zajistit stabilitu ceny bydlení, kdy v dnes velmi lukrativní lokalitě platí obyvatelé projektu poloviční nájem.

V Berlíně jsme dále viděli vznikající projekt Haus der Statistik na Alexanderplatz v centru města, modelový projekt spolupráce multiaktérové sítě zahrnující město, městského developera, veřejné instituce zajišťující správu bydlení a družstvo iniciované místními obyvateli a obyvatelkami. Ti se nesmířili s původními záměrem starý objekt bývalého statistického úřadu nechat zbourat a přesvědčili město ke spolupráci s cílem vytvořit dostupné bydlení pro 500 lidí a zároveň zde poskytnout prostor pro komunitní aktivity,  občanskou vybavenost včetně nové radnice a další služby. V Berlíně jsme diskutovali také o významu squatterského hnutí, které velkou část dnešních projektů participativního bydlení inspirovalo nebo formovalo. Navštívili jsme jeden z nejstarších squatů Regenbogenfabrik, dlouholetý projekt participativního bydlení s dětským hřištěm, školkou, dílnami, kinem, cykloopravnou, hostelem a dalšími funkcemi. 

Aktuality