participativnibydleni.cz

Exkurze za participativním bydlením II.

Za projekty participativního bydlení jsme se tentokrát vypravili do Vídně. Kromě dalších členů a členek výzkumného týmu se cesty zúčastnil například starosta obce Trojanovice, zástupci MAPPA Ostrava, města Jihlava nebo Brna, novinářky,  zástupci akademické obce a kolektivů obyvatel rozvíjejících v ČR participativní bydlení.

V rámci zářijové exkurze jsme navštívili pět vytipovaných domů participativního bydlení, postavených během posledních deseti let. Tři z těchto objektů jsou v nové čtvrti Sonnwendviertel u hlavního nádraží a další u bývalého nádraží Nordbahnhof. Město Vídeň převzalo uvolněné pozemky, vytvořilo pro území regulační plán, vybudovalo uprostřed park a připravilo veřejnou infrastrukturu. Město tak určilo, na jakých plochách budou stavět družstva, developeři s limitovaným ziskem a komerční developeři a nastavilo pravidla pro využívání parteru. V Sonnwendviertel se v jako v jedné z prvních čtvrtí uplatnila nová městská politika parkování – v ulicích nejezdí téměř žádná auta, pod domy se nenachází podzemní garáže. Auta parkují v hromadných nadzemních garážích vybudovaných městem na okraji čtvrti, které lze v případě nižší poptávky po parkování přebudovat k jinému účelu.

Projektem Wohnen im Grünen Markt [Bydlení na Zeleném trhu] nás provedli facilitátoři komunitního bydlení ze studia realitylab, Micha Schober a Petra Hendrich. V domě se zhruba 100 obyvateli se nachází společný sál pro sledování filmů, knihovna, kuchyň s jídelnou, herna pro děti, dílna, sauna a dvě střešní terasy. Oproti jiným tzv. baugruppe projektům vznikl Wohnen im Grünen Markt na základě přímého vyjednávání s developerem. Tím, že se jedná o parcelu, která městem nebyla definována pro baugruppe projekty, ale standardní komerční development, nespadá projekt do jinak velmi širokého systému vídeňského modelu subvencovaného sociálního bydlení.  Projektem Bikes and Rails [Kola a koleje] nás provedla jedna z obyvatelek Elke Rauth. Dům v pasivním standardu vznikl jako tzv. solidární bydlení – pro nastěhování není potřeba vstupní vklad a nájem (9,5 EUR/m2) patří mezi nejlevnější ve Vídni. Družstvo si zakládá na sociální diverzitě obyvatel, v domě se nachází i sdílený byt pro studenty či uprchlíky a v dílně kol v přízemí cíleně školí a zaměstnávají lidi, kteří by měli jinak problém s uplatněním na pracovním trhu. Projekt je součástí solidární sítě nájemníků zvané habiTAT.

Ve Vídni jsme také navštívili jeden z prvních projektů participativního bydlení: Wohnprojekt Wien [Projekt bydlení Vídeň], který se stal inspirací pro řadu svých následovníků. Domem nás provedl architekt domu a zároveň jeho obyvatel Markus Zilker z kanceláře einszueins. Devět let zkušeností s obýváním domu využívá při výstavbě dalších projektů bydlení, např. v případědomu Gleis21 [Kolej 21], který nám ukázala obyvatelka Bettina Blum. Popisovala, jak funguje sociokracie – způsob, jakým se skupina organizuje. Každý obyvatel domu má povinnost se zapojit do jedné z pracovních skupin (např. finance, veřejné aktivity, zahrádkaření), ty mohou o své agendě rozhodovat sami, důležité věci se rozhodují na společném setkání vedoucích skupin či příp. na velké schůzi všech obyvatel. Objekt zahrnuje řadu společných prostor, včetně střešní knihovny, terasy, a vířivky se saunou. V domě se nachází i prostory k pronájmu, funguje zde hudební kroužek a kavárna.

Dalším projektem „komunitního bydlení“ je SchloR, který postupně vzniká ve čtvrti Simmering. Na rozdíl od ostatních projektů nevzniká na městském pozemku; družstvo usilovalo o koupení existujícího domu a tím tak jeho „vyjmutí“ z realitního trhu. Po několika letech se nakonec rozhodli pro koupi areálu v průmyslové zóně, což do určité míry ovlivnilo i podobu projektu. Centrální část zabírá hala pro kulturní a akrobatické aktivity a podél ní, na okrajích pozemku se nachází (či se plánují) objekty se smíšenou funkcí bydlení, dílen a dalších pracovních ploch. Celý areál je navržen s myšlenkou podporovat vztah vnitřních a venkovních prostor (dvora). Projektem nás provedly obyvatelka Gudrun Pollack a architektka Gabu Heindl.

V sobotu jsme také navštívili výstavu vídeňského bydlení, která slouží jako závěrečné prezentace několikaletého projektu IBA Wien o novém sociálním bydlení. Na ní město představilo svou politiku bydlení, konkrétní projekty i další programy (jako např. granty pro ozelenění vnitrobloků, rekonstrukci sídlišť apod.). Část výzkumného týmu se účastnila také k výstavě přidružené letní školy IBA Research Lab, která se na produkci nového sociálního bydlení zaměřila. V rámci exkurze i následující letní školy jsme měli možnost navštívit také čtvrť Aspern Seestadt, v níž rovněž vzniklo několik baugruppe projektů. Měli jsme možnost navštívit také společné prostory ve standardním obecním bydlení, včetně známých bazénů na střeše.

Aktuality