participativnibydleni.cz

Přijďte na panelovou debatu Jihlavská bytová revoluce

jsme součástí panelové debaty o participativním bydlení na mfdf ji.hlava 2022! Petr Kubala a David Tichý z výzkumného týmu projektu budou diskutovat o participativním bydlení v Jihlavě v rámci panelové debaty Jihlavská bytová revoluce.

 

25. 10. (P)REZIDENTKA*KA /Jak obývat stát?

Pojem domova se zdá být čím dál větší problém, ať už se jedná o přístup k bydlení nebo obývání státu jako takového. Na jedné straně má stále více skupin obyvatel potíže dospět k ekonomicky udržitelnému bydlení, v obecnější rovině pak má narůstající počet z nás problém udržet si ve státě důstojnou pozici, ať už jde o naplňování nezadatelných sociálních práv, pozici na trhu práce nebo tváří v tvář státním úřadům. Co s tím můžeme dělat na úrovni obcí a jak míní pobyt ve státě ti*y, kdo by v příštím období chtěli*y obývat Pražský hrad?

16:00 – 17:30 Jihlavská bytová revoluce /Panelová debata o participativním bydlení

Hypotéky jsou nedostupné, nájemní bydlení skupují investiční fondy, energie jsou drahé a ekologická výstavba také. Může být bydlení ještě někdy dostupné a udržitelné? Město Jihlava hledá ve spolupráci s mezioborovým sociálně-vědeckým a architektonickým týmem možnosti, které nabízí participace obyvatel v bydlení – připravit projektový záměr, vytvořit spolek či družstvo, společně financovat výstavbu, sdílet vybavení a prostory. Debata o možnostech participativního bydlení v Jihlavě se zaměří na plánované aktivity města a představí i dosavadní data o preferencích a potřebách obyvatel českých měst v otázkách spolupráce a sdílení.

Hosté*ky: Petr Kubala, Kateřina Nekolová, David Tichý, Vít Zeman
Moderuje: Táňa Zabloudilová

Ve spolupráci s projektem Participativní bydlení, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Prostředí pro život.

CO NAPSALI POŘADATELÉ MFDF JI.HLAVA 2022 O INSPIRAČNÍM FÓRU? Diskusní platforma Inspirační fórum je pro nás příležitostí objevovat nové perspektivy, posilovat dialog a vnášet do veřejného prostoru nové otázky o současném světě. Letošní ročník proběhne 25.–30. října 2022 a bude se věnovat dění v Ukrajině, společnosti přesunuté do onlinu, mezím růstu a tomu, co se stane když ho zabrzdíme růst, a také svobodám, které jsou mnohdy stále jen na papíře. Letošní fórum přichází do světa, který jsme si před rokem nedokázali představit. Naléhavá potřeba porozumět dění kolem sebe je tak ještě intenzivnější, než tomu bylo v předchozích ročnících. Přestože více než kdy předtím potřebujeme jasné činy, jsou to hodnoty, teze a myšlenky, které jim předcházejí. Tím spíš a vědoměji můžeme letos naslouchat vizím světových myslitelů*ek, zaujímat k nim postoje, vést dialog, prozkoumávat podstatné souvislosti – a vyvozovat z toho důsledky pro naše vlastní činy.

Aktuality