participativnibydleni.cz

Kalkbreite

Velký polyfunkční blok v Curychu vznikl
spoluprací zájemců o bydlení s městem
a dalšími aktéry pomocí série workshopů s cílem vytvořit družstevní bydlení. Projekt sledoval pestrost sociální skladby obyvatel i velikosti a charakteru bytů. Součástí domu je i původní třípodlažní tramvajové depo, komerční prostory, společné prostory pro obyvatele a poloveřejný střešní vnitroblok.

Na počátku projektu v roce 2006 byla skupina angažovaných obyvatel a odborníků, kteří při šli s vizí udržitelného a inovativního projektu Kalkbreite. Rok poté vzniklo velké družstvo složené z potenciálních zájemců o bydlení a dvou již existujících bytových družstev, kterému město Curych udělilo právo stavby na daném
pozemku. Následovala série participativních workshopů s obyvateli k návrhu projektu, studie proveditelnosti a architektonická soutěž, což vše spolufinancovalo město. Z přihlášených 55 soutěžních návrhů zvítězil následně realizovaný návrh architektonické kanceláře Müller Sigrist Architekten.

Blok je obklopen ze dvou stran rušnými městskými komunikacemi a z jedné strany železniční tratí. V třípodlažním soklu je začleněno tramvajové depo a komerční a pronajímatelné prostory. V horních podlažích pak převažuje bydlení okolo vytvořeného vnitrobloku
na střeše depa, na jihozápadní straně je objekt nižší pro lepší proslunění všech prostor. Vnitroblok je po širokém schodišti přístupný veřejnosti. Celkově osmipodlažní objekt má
železobetonovou konstrukci a je opláštěn prefabrikovanými dřevěnými panely. Celý komplex byl postaven v nízkoenergetickém standardu a certifikován (Minergie-P-Eco) za využití kvalitního opláštění budovy, obnovitelných zdrojů energie, hospodaření s dešťovou vodou, řešením vnitřního prostředí budovy a použití
ekologických materiálů. Součástí hodnocení byla i celková prostorová koncepce budovy, její flexibilita a udržitelnost.

Dům nabízí pestrou škálu velikostí a typů bydlení: běžné byty od nejmenších garsonek po pětipokojové byty pro rodiny, sdílené byty (až 17 pokojů) se společnými obytnými prostory a kuchyní, mikro-domácnosti sdružené do tzv. klastrových bytů i jednotky pro dočasné bydlení. Bydlení zde našlo více než 250 obyvatel a v domě je celkem 200 pracovních míst, protože se zde nachází pronajímatelné prostory pro obchod (730 m2), gastronomii (620 m2), zdravotnictví (760 m2), kanceláře (1 560 m2), kulturu (650 m2), školku (310 m2) a penzion (290 m2).

V domě je velké množství společných prostor pro jeho obyvatele zdarma a vždy dostupných — kavárna, společenská místnost, odpočinková místnost s knihovnou, prádelna a dílna. Některé společné prostory mají obyvatelé k dispozici za úhradu, např. pokoje pro hosty, parkovací stání pro kola nebo automobily, zahradní kuchyni, saunu a tělocvičnu nebo hudební zkušebnu. Obyvatelům širšího okolí je k dispozici poloveřejná zahrada ve dvoře (2 500 m2) a střešní zahrada (1 500 m2). Funguje zde skupina pořádající společné večeře, půjčovna kol a přívěsných vozíků. Obyvatelé nemají k dispozici parkovací stání pro automobily, v suterénu se nabízí pouze parkovací stání pro kola.

Jedenkrát měsíčně se koná setkání všech nájemců a zaměstnanců s představenstvem družstva. Jsou ustanovené pracovní skupiny s různou oblastí kompetencí, kde obyvatelé (nebo i v domě pracující nebo lidé ze sousedství) podle svých možností a schopností dobrovolně participují. Pro některé úkoly využívá družstvo i práci placených spolupracovníků. O aktivitách a projektech rozhoduje po dohodě s obyvateli představenstvo konsensuálně a je možné proti jeho rozhodnutí podat ve stanovené lhůtě námitky. Organizace rozhodování, provozu, správy a financování je jasně popsána, aby mohli obyvatelé na všem a za jasně daných pravidel participovat.

Více se o projektu můžete dozvědět na jeho webu (německy, anglicky), další fotografie a projektovou dokumentaci  si můžete prohlédnout v článku na archiwebu nebo archdaily.

Vstupní parametry
Poloha
Curych, Švýcarsko
Počet bytů
88
Počet obyvatel
cca 250
Právní forma
bytové družstvo
Společné prostory
komunitní kavárna, společenská místnost, odpočinková místnost s knihovnou, pokoje pro hosty, sauna, tělocvična, prádelna, dílna, hudební zkušebna, zahrada
Realizace projektu
8 let
Dokončeno
2014

Fotogalerie