participativnibydleni.cz

Kalkbreite

Velký polyfunkční blok v Curychu vznikl spoluprací zájemců o bydlení s městem a dalšími aktéry pomocí série workshopů jako družstevního bydlení.  Projekt sledoval pestrost sociální skladby obyvatel i velikosti a charakteru bytů. Součástí domu je i původní třípodlažní tramvajové depo, komerční prostory, společné prostory pro obyvatele a střešní vnitroblok.

Na počátku projektu v roce 2006 byla skupina angažovaných obyvatel a odborníků, kteří přišli s vizí udržitelného a inovativního projektu Kalkbreite. Rok poté vzniklo velké družstvo složené z potenciálních zájemců o bydlení a dvou již existujících bytových družstev, kterému město Curych udělilo právo stavby na daném pozemku.  Následovala série participativních workshopů k návrhu projektu, studie proveditelnosti a architektonická soutěž, které spolufinancovalo město. Z přihlášených 55 soutěžních návrhů zvítězil dnes již realizovaný návrh architektonické kanceláře Müller Sigrist Architekten.

Zajímavá je kombinace běžných bytů, studií spojených do skupin se společnými prostory a kuchyní až po mikro-domácnosti a jednotky pro dočasné bydlení. V objektu se dále nachází pronajímatelné prostory pro prodej(726 m²), gastronomii(619 m²), zdravotnictví(758 m²), kanceláře(1 556 m²), kulturu(654 m²), školku (315 m²) a  penzion (285 m²). V domě je velké množství společných prostor pro jeho obyvatele, zdarma a vždy dostupné – kavárna, společenská místnost, prádelna, dílna, odpočinková místnost s knihovnou. Některé společné prostory mají obyvatelé k dispozici za úhradu, např. pokoje pro hosty, parkovací stání pro kola nebo osoby s omezenou schopností pohybu, zahradní kuchyni, saunu a prostor tělocvičny nebo hudební zkušebnu. K dispozici všem je poloveřejná zahrada ve dvoře (2 500 m²) a střešní zahrada (1 500 m². Funguje zde skupina pořádající společné večeře, půjčovna kol a přívěsných vozíků. V domě je celkově 200 pracovních míst. Obyvatelé nemají v místě k dispozici parkovací stání pro automobily, v suterénu se nabízí pouze parkovací stání kola.

Jedenkrát měsíčně se koná setkání všech nájemců a zaměstnanců s představenstvem družstva. Jsou zde ustanovené pracovní skupiny s různou oblastí kompetencí, kde dobrovolně obyvatelé (i další) podle svých možností a schopností participují. Společná  dobrovolná práce je využívaným nástrojem komunity, u velkých projektů využívá družstvo i práci placených spolupracovníků. O aktivitách a projektech rozhoduje po dohodě s obyvateli představenstvo konsensuálně a je možné proti jeho rozhodnutí podat ve stanovené lhůtě námitky. Organizace rozhodování, provozu, správy a financování je jasně popsána, aby mohli obyvatelé na všem participovat za jasně daných pravidel. 

Více se o projektu můžete dozvědět na jeho webu (německy, anglicky), další fotografie a projektovou dokumentaci  si můžete prohlédnout v článku na archiwebu nebo archdaily.

Vstupní parametry
Poloha
Curych, Švýcarsko
Počet bytů
88
Počet obyvatel
cca 256
Plocha pozemku
6.350 m²
Společné prostory
600 m²
Realizace projektu
8 let
Dokončeno
2014

Fotogalerie