participativnibydleni.cz

Wohnhof Orasteig

Bytový komplex Wohnhof Orasteig propojuje benefity bydlení ve vesnickém rodinném domě, zástavby v husté struktuře osídlení a komunity utvářející
živé sousedství. Projekt obecního participativního bydlení ukazuje, že i v nájemním obecním bydlení je možné zapojit obyvatele do procesu přípravy i do správy bydlení, pokud je participativní proces proveden profesionálně.

Bytový komplex Wohnhof Orasteig je projekt obecního bydlení, které vzniklo v rámci soutěže stavebníků tzv. modelu čtyř pilířů, který musí naplňovat kvality v oblasti sociální udržitelnosti, architektury, ekologie a ekonomiky a byl součástí programu pro výstavbu nové formy sociálního bydlení pojmenovaného “Neue Siedlerbewegung“, ideově navazující na výstavbu družstevního sociálního bydlení podporovaného městem po 1. světové válce.

Projekt se nachází na okraji Vídně. Záměrem tak bylo vytvořit bydlení, které bude kombinovat výhody městského bydlení a bydlení v rodinném domě.

Celý komplex má půdorysně tvar písmene U, čímž byl utvořen centrální prostor, který má funkci „návsi“, kde se potkávají sousedé. Tato plocha byla původně v zadávacích soutěžních podmínkách plánována jako vozovka pro otáčení aut, ale během procesu plánování se podařilo přesvědčit zastupitelstvo a městské úředníky, že jí lze mnohem lépe využít ve chvíli, kdy na ni nebudou mít přístup automobily. Kromě centrální návsi jsou v projektu další sdílené venkovní prostory podporující sousedské vztahy — terasy přístupné ze společenských místností, zeleninové záhony, venkovní kino a hřiště pro různé věkové kategorie.

V interiéru jsou sdílené společné prostory jako velký společenský sál s kuchyní, další tři společné místnosti využívané jako herna dětí,
místnost pro pořádání oslav a společný obytný prostor se sezením a také společná prádelna, kolárna/kočárkárna a sauna.

Bytový komplex je složen z dvoupodlažních a jednopodlažních bytů tak, aby se minimalizovaly plochy společných chodeb v domě a zkrátila se vzdálenost mezi vstupem do bytu a exteriérem v přízemí. 169 bytů má decentralizované vstupy podél celé struktury, čímž dochází k rozbití velké plochy a jsou vytvořeny různé možnosti přístupových cest k bytům. Každý přízemní byt má venkovní pobytový prostor. Z centrální „návsi“ vedou také schodiště ke dvěma bytům v prvním patře, některá z nich pak pokračují do druhého patra do společné vnitřní chodby, která zpřístupňuje byty orientované na jih a mezonetové byty. Schodišťový prostor je osvětlen střešními světlíky, čímž se vytváří systém vnitřních stezek osvětlených přirozeným světlem. Záměrem bylo vytvořit chodby jako prostor, kde je možné potkat se se sousedem a popovídat si, a nikoliv jen jako nejkratší cestu do bytu.

Plocha bytů se pohybuje mezi 30 a 130 m² a každý byt má zcela jiné dispoziční uspořádání. Téměř každý byt má svůj vlastní balkon, lodžii nebo terasu.

Komunitní aspekty bydlení byly záměrem projektu. Probíhala zde aktivní komunitní práce s budoucími obyvateli organizovaná profesionální společností již od fáze prvotního plánování. Na setkáních se projednávaly různé aspekty projektu a postupně se formovaly skupiny dle preferencí a zájmů obyvatel a hledaly se způsoby svépomocné organizace sousedské komunity. Ve chvíli, kdy byly podepsány nájemní smlouvy, byl založen výbor rezidentů a byly sepsány stanovy participace. Tento proces trval ještě rok po konečném nastěhování rezidentů, až poté veškeré komunitní aktivity přešly zcela do správy místních obyvatel. Komunita dodnes udržuje pevné vztahy a sama se organizuje.

Byly utvořeny pracovní skupiny, které mají na starosti různé oblasti správy, organizace či péče o společné zařízení. Tyto skupiny dozoruje poradní sbor, který se skládá z členů jednotlivých skupin. Při nastěhování nových rezidentů dochází společně s podpisem nájemní smlouvy k podpisu stanov participace rezidentů. Bez akceptace participativního principu bydlení tedy nelze v obytném komplexu bydlet.

V projektu se podařilo kromě formálních vztahů utvořit i úzké sousedské vztahy.

Více o projektu si můžete přečíst na webových informačních platformách o architektuře –  BauNetznextroom.

Vstupní parametry
Poloha
Vídeň, Rakousko
Počet bytů
169
Počet obyvatel
cca 500
Právní forma
obecní dotované
Společné prostory
velký společenský sál s kuchyní, tři menší společné místnosti, sauna, prádelna, kolárna/kočárkárna, zahrada, venkovní kino, hřiště
Realizace projektu
5 let
Dokončeno
2009

Fotogalerie