participativnibydleni.cz

Kanzlei-Seen

Hausgemeinschaft 50+ Kanzlei-Seen
je příkladem komunitně orientovaného
bydlení, které je určeno pro jednotlivce
a páry nad 50 let, kteří již žijí bez dětí.
Obyvatelé využívají rozsáhlé společné
prostory včetně společných kuchyní,
ale také prostory pro trávení volného
času ve společnosti ostatních obyvatel.
V objektu se nachází patnáct malých bytů, přičemž jen některé z nich jsou kompletně zařízeny včetně vlastní kuchyně. Domácnosti jsou sdruženy do spolku nájemníků. Vlastníkem nemovitosti je stavební družstvo.

Projekt naplánovalo družstvo GESEWO, které se specializuje na nový typ samosprávného bydlení pro seniory. Objekt byl postaven na pozemku družstva. Návrh byl vypracován architektonickým studiem v úzké spolupráci s budoucími obyvateli.

V objektu se nachází patnáct malých bytů. Každý byt obsahuje ložnici, koupelnu, obývací pokoj a některé z bytů mají malý kuchyňský kout. Každý byt je koncipován variabilně s možností
rozdělení jednoduchou dostavbou stěnovými prvky. Záměrem je, aby obyvatelé užívali společné prostory, které tvoří asi 30 % z celkové půdorysné plochy domu. Nachází se v každém podlaží s různým uspořádáním. Každé patro tak má jinou atmosféru a nabízí rozmanitá místa k pobytu, setkávání a společným aktivitám, práci apod. V objektu se nachází společná kuchyně, čajovna, posilovna, lounge, sdílená kancelář, mediální centrum nebo dílna. Všechna patra jsou přístupná všem obyvatelům. Schodiště a výtah jsou v objektu umístěny tak, aby si obyvatelé mohli zvolit, zda chtějí procházet přes společné prostory a setkat se při pohybu domem se sousedy, či jít nerušeně rovnou do svého bytu. Důraz byl přitom kladen na zachování soukromí obyvatel a dobrovolnost zapojování do komunitního života. Veškeré prostory jsou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu.

Požadavek na propojení individuálního bydlení s vazbou na komunitu je programově implementován do návrhu domu. Aby mohla vzniknout fungující samosprávná komunita, bylo třeba budoucí obyvatelé zapojit do navrhování domu od samotného počátku. Komunitní způsob bydlení je založen také na vzájemné pomoci a péči.

Dům je řešen kompletně jako dřevostavba, včetně konstrukčního systému, a získal hodnocení Minergie-P-eco, což je nejpřísnější švýcarská třída nízkoenergetických budov. Jedná se o komunitně orientovaný prostorově úsporný koncept bydlení. Byty mají variabilní půdorysy, které se dají jednoduše měnit podle měnících se potřeb. Dům má kompaktní objem. Na výstavbu byly použity obnovitelné materiály a jsou využívány obnovitelné zdroje energie. Budova se nachází v dobré dostupnosti veřejné dopravy. Parkovací místa jsou omezena.

Více o projektu si můžete přečíst na webových stránkách autorů architektonického návrhu nebo na webu Age–Stiftung.

Vstupní parametry
Poloha
Winterthur, Švýcarsko
Počet bytů
15
Počet obyvatel
15 – 30
Právní forma
družstvo + spolek (Genossenschaft + Verein)
Společné prostory
společenské prostory ve sdíleném komunikačním prostoru (kuchyně s jídelnou, čajovna, posilovna, lounge, sdílená kancelář, mediální centrum, dílna), v přízemí terasa, zahrada
Realizace projektu
2 roky
Dokončeno
2010

Fotogalerie