participativnibydleni.cz

LILAC

Projekt ekologického a dostupného
spoluvlastnického bydlení Low Impact
Leeds Affordable Community funguje
na bázi mezigenerační solidarity a využívá principů sdílené ekonomiky. Soubor pěti nízkopodlažních bytových domů s dvaceti byty a komunitního domu se sdílenými prostory obývá skupina sousedů, která intenzivně sdílí řadu aktivit — jde o projekt s vysokou mírou sociální participace označovaný jako cohousing.

Projekt iniciovala skupina asi os mi lidí, která sistanovila vizi, odkoupila pozemek od města, zajistila úvěr, architekty projektu a developera výstavby. Na pozemku na okraji města Leeds vznikl soubor pěti bytových domů a společného
domu vytvářející vnitřní dvůr se společnou zahradou. Ze dvora se vstupuje do bytů i společných prostor. Parkovací stání pro automobily jsou na okraji pozemku a nechybí zde ani místa pro stání kol. Část pozemku využívají obyvatelé k pěstování potravin. V samostatném společném domě obyvatelé sdílí společenské prostory s jídelnou, kuchyní a terasou otevřenou do dvora, a dále prádelnu, kancelář a pokoje pro hosty. Někteří obyvatelé se zapojují dvakrát týdně do společných večeří. Obyvatelé sdílejí i automobily.

Projekt funguje na spoluvlastnickém principu — členy družstevní společnosti jsou výhradně uživatelé bytů s vymezeným podílem vlastnictví odpovídajícím velikosti bytu. Každá domácnost má v rámci společnosti jeden hlas a formou nájmu splácí odpovídající
cenu bytové jednotky a podíl na společných prostorech. V případě odstěhování získává tento finanční podíl zpět.

Jedná se o solidární model financování Mutual Home Ownership Society (MHOS). Tento systém spoluvlastnictví byl speciálně vyvinut a testován právě v projektu LILAC a dnes jej využívají další projekty ve Velké Británii. Každá domácnost platí nájemné ve výši 35 % svých příjmů a tím přispívá na splácení úvěru na výstavbu celého projektu. Domácnosti s vyššími příjmy tak splatí svůj podíl rychleji a dále již přispívají jen asi 10 % svého příjmu na nájem sloužící pro financování provozu projektu. Domácnostem s nižšími příjmy se splacení podílu může rozložit do více let, aniž by to ohrožovalo schopnost splácet úvěr za celý projekt. Kromě toho systém MHOS zahrnuje několik bezpečnostních a solidárních prvků, jako je fond, který zajišťuje rezervu v případě náhlé změny finančního příjmu domácností, nebo samotný způsob ohodnocení družstevních podílů, který je rovněž napojen na příjmy obyvatel. Obyvatelé s vyššími příjmy ve skutečnosti platí 100–110 % ceny odpovídající podílu za bytovou jednotku, zatímco domácnosti s nižšími příjmy jen 90–100 %. Solidární model financování dobře funguje pro vícegenerační skupinu obyvatel a významně zvyšuje dostupnost kvalitního bydlení pro širší skupiny obyvatel. I přesto je třeba říct, že bydlení v kvalitě projektu LILAC není dostupné pro skutečně nízkopříjmové domácnosti. To by, jak upozorňují členové projektu, bylo možné zajistit pouze veřejnou podporou.

Projekt LILAC klade velký důraz na ekologii, ať už volbou materiálů, či hospodařením s energiemi v průběhu provozu. Konstrukčně jsou domy řešeny jako panelové dřevostavby s izolací ze slámy. Všechny domy využívají akumulaci solární energie díky izolaci a systému rekuperace, fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny, vytápění a ohřev teplé vody. Uprostřed pozemku je jezírko, které slouží pro zasakování dešťové vody ze střech domů.

Více informací naleznete na webových stránkách LILAC nebo v této brožuře

Základní parametry
Poloha
Leeds, Velká Británie
Počet bytů
20
Počet obyvatel
cca 60
Právní forma
družstevní společnost (Co-operative Society Ltd.)
Společné prostory
společný dům (kuchyně, jídelna, prádelna, víceúčelový pokoj, pokoj pro hosty, dílna), komunitní zahrada, skladovací prostory na vypěstované produkty
Realizace projektu
7 let
Dokončeno
2013

Fotogalerie