participativnibydleni.cz

Bydlení současnosti
Společně a udržitelně
Vaše dobré sousedství
Participativní bydlení znamená širokou škálu a míru aktivního zapojení obyvatel do přípravy, užívání a správy bydlení. Takový přístup podporuje dostupnost i udržitelnost bydlení. Nejen proto se stává participativní bydlení v různých evropských zemích stále populárnějším. Participací mohou obyvatelé ušetřit na sdíleném vybavení, stavebních i provozních nákladech nebo zvýšit kvalitu svého bydlení v mnoha aspektech. Cílem výzkumného projektu bylo prozkoumat možnosti a limity participativního bydlení v našem prostředí a dát mu prostor i v České republice.

Výzkumný projekt Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení probíhal v letech 2021–2023 za podpory Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v Programu Prostředí pro život. Spolupracovali jsme s šesti obcemi v České republice. Hledali jsme cesty, jak proměnit vztahy ve výstavbě a bydlení tak, aby obyvatelé měli přístup k dostupnému a udržitelnému bydlení a mohli rozhodovat o kvalitě bydlení v různých jeho aspektech. Hlavními výstupy projektu jsou metodická příručka participativního bydlení pro obce a manuál pro obyvatele.

Aktuality